Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

Az MTA-SZTE Olvasás és Motiváció Kutatócsoport közelmúltban megjelent tanulmányában az otthoni környezet és az olvasási motiváció közötti kapcsolatot vizsgálta.

Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, az életkorral hogyan változik az iskolás korú gyermek otthoni olvasástámogatása, valamint ez milyen kapcsolatban áll az olvasási motivációval.

2024. február 2.

Számos korábbi tanulmány vizsgálta az otthoni környezet és az olvasási motiváció kapcsolatát; de ezek eredményei ellentmondásosak és lényeges korlátjuk, hogy főként a iskolába lépést megelőző életkorban vizsgálták e kapcsolatot. Kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk, az életkorral hogyan változik az iskolás korú gyermek otthoni olvasástámogatása, valamint ez milyen kapcsolatban áll az olvasási motivációval. Felmérésünkben negyedik, hatodik és nyolcadik évfolyamos tanulók (összesen 729 tanuló) és szüleik vettek részt. Eredményeink szerint a szülők olvasástámogatási tevékenységeinek gyakorisága az életkor előrehaladtával folyamatos csökken. Negyedikben a tanulók teljesítménycéljai, hatodikban csekély mértékben a gyenge olvasási teljesítményük, míg nyolcadikban a szülők saját olvasási szokásai jelezték előre, hogy olvasástámogatási tevékenységeiket. A kutatás eredményei többek között az olvasásfejlesztő programok számára kínálnak támpontokat a szülők bevonása kapcsán.

A teljes cikk itt érhető el.