Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

Az MTA-ELTE Egészségtudatos Gyermekekért Kutatócsoport tananyagfejlesztő munkájához kapcsolódóan elemezte az európai serdülők egészségmagatartását befolyásoló tényezőket.

Az elemzésbe a népességek általános egészségi állapotának és egészségügyi kiadásainak mutatóit, az egészségmagatartás fejlesztéséhez kapcsolódó felvilágosító programok meglétét, valamint a mentális egészségi állapot, a szexuális élet, a társadalmi-gazdasági színvonal, az oktatás mutatóit vonták be feltételezett jósló tényezőkként.  

2023. november 6.

A nemzeti egészségügyi stratégiák megléte, az egészségügyi kiadások szintje, az oktatás szintje, a társadalmi-gazdasági mutatók jelentős kapcsolatban voltak a serdülők egészségmagatartása mutatóival a vizsgált európai társadalmakban. Az elemzés eredményei alapján az egészségmagatartási kockázatok gyakorisága és az egészségvédelmi stratégiák figyelembevételével az európai országok hat csoportja különült el, amely csoportok közül Magyarország Lettországgal, Litvániával, Portugáliával és Írországgal mutatta a legszorosabb rokonságot. Az elemzés eredményei megerősítették, hogy a nemzeti egészségmegőrzési stratégiák jelentős hatással vannak a serdülők egészségkockázati magatartására.

A Kutatócsoport célja a már fejlesztett tananyaggal (szexuális felvilágosítás témakör) és a fejlesztés alatt álló tananyagokkal (szerhasználat, egészséges életmód, közösségimédia-használat környezettudatosság témakörök) hazánkban a serdülők körében végzendő, a serdülők egészségmagatartását fejlesztő, felvilágosító munkához hozzájárulni.