Akadémiai Klub Egyesület

Asztaltársaságok

Oklevél Pritz Pál tanár úr részére

Történész Teadélután XXXIX.

Történész Teadélután XXXVIII.

Történész Teadélután XXXVII.

Történész Teadélután XXXVI.

Történész Teadélután XXXV.

Történész Teadélután XXXIV.

Történész Teadélután XXXIII.

Történész Teadélután XXXII.

Történész Teadélután XXXI.

Történész Teadélután XXX.

Történész Teadélután XXIX.

Történész Teadélután XXVIII.

Történész Teadélután XXVII.

Történész Teadélután XXVI.

Történész Teadélután XXV.

Történész Teadélután XXIV.

Történész Teadélután XXIII.

Történész Teadélután XXII.

Történész Teadélután XXI.

Történész Teadélután XX.

Történész Teadélután XIX.

Történész Teadélután XVIII.

Történész Teadélután XVII.

Történész Teadélután XVI.

Történész Teadélután XV.

Történész teadélutánok

Az első ilyen összejövetelre – Lovász László akkori elnök úr hozzájárulásával – 2019. szeptember 19-én került sor. A program Pritz Pálhoz, az MTA doktorához kötődik. Ő 2013 őszétől az ELTE BTK Történész Doktoriskolája keretében 54 alkalommal, lényegében posztdoktori jelleggel szervezett ilyen összejöveteleket. Ezekről a Modern Magyarország elnevezésű internetes folyóirat (moma.elte.hu) hasábjain Teadélutánok címszó alatt lehet tájékozódni.

Félszáz alkalom után úgy ítélte meg, hogy az adott keretben a megszokott színvonalon a program már nem folytatható, ám maga a műfaj nem vesztette el vitalitását. 1969 augusztusától 37 esztendőn át dolgozott az MTA központi apparátusában. Tudományszervező munkája mellett lett 1997-ben az ELTE BTK magántanára, 2000-ben az MTA doktora.

Az AKE-ben havonta minden esetben csütörtöki napokon öttől szigorúan fél hétig a teázó összejöveteleken az öt fős társaságot (Baczoni Dorottya az ELTE BTK Doktoriskola abszolvált PhD hallgatója, Eőry Áron, a Károli Gáspár Református Egyetem Doktor Iskolája hallgatója, Hegedűs Gyula, PhD, a Budapesti Gazdasági Egyetem tanszékvezetője, Molnár F. Tamás, az MTA doktora, a Pécsi Orvostudományi Egyetem tanára és Pritz Pál) egy-egy alkalomra meghívott szakértő vendég/ek egészíti/k ki.

Az említett első összejövetelen Illyés Gyula Ebéd a kastélyban című munkáját, október 17-én Németh Lászlónak az 1956-os forradalomról írott, sokáig lappangott, csupán 2011-ben napvilágot látott munkáját, november 14-én Nádas Péter: Világló részletek című művét, december 12-én Hatos Pál Elátkozott forradalom címmel az 1918-as októberi polgári demokratikus forradalomról 2018-ban közzétett könyvét elemezték (Az Archívumban mindegyikről beszámoló, egyikről-másikról hozzászólások is találhatóak.)

A 2020 tavaszi programból csak a februári összejövetel valósult meg, a többi a pandémia miatt az esztendő őszére halasztódott. Februárban Kádár Béla r. tag volt a meghívott vendég. Ő deficitjeinkről, vagyis arról beszélt, hogy a humán erőforrásnak mi a közgazdasági szerepe. Szeptember 17-én Pritz Pál előadásában a teázók a nevezetes Bibó emlékkönyvről, azon belül Erdélyi Ágnes és Szűcs Jenő ott közölt írásáról, valamint Szűcs Jenőnek az Új Márciusi Front 1988. november 5-i vitanapján elmondott hozzászólásáról diskuráltak. Október 15-én Bíró Zoltán kandidátus, a RETÖRKI – azóta nyugalmazott – főigazgatója volt a meghívott vendég, a téma pedig a lakitelki sátor és az MDF megalakulása volt. November 12-én Földes György, az MTA doktora, a Politikatörténeti Intézet ny. főigazgatója volt a vendég, aki a baloldal és a rendszerváltás kapcsolatát boncolgatta. December 10-én a teázó törzstag Baczoni Dorottya, a rendszerváltó pártok történelemképéről referált. (Az Archívumban mindebből a februári, szeptemberi és októberi program beszámolóját lehet elolvasni.)

A 2021 tavaszi program a digitális Zoom technika segítségével hiánytalanul megvalósult. Február 11-én a meghívott Miskolczy Ambrus egyetemi tanárral a régi szabadkőművesség diskuráltunk a Magyar Szemlében 2020 őszén hasonló címmel megjelent tanulmánya nyomán. Március 11-én Földes György és Sipos Balázs (egyetemi docens, ELTE BTK) volt a vendégünk. A téma pedig Földes Györgynek a Múltunk c. folyóirat 2020. évi 3. számában Nemzet és hegemónia című írása volt. Április 8-án Molnár F. Tamás tárgyba vágó írásai és referálása alapján a medicina paradigmaváltásai és az ipari forradalmak szövevényes kapcsolatát boncolgattuk. Ez alkalommal Vizi E. Szilveszter, az MTA volt elnöke, az AKE elnöke volt a vendégünk. Május 6-án Kovács Dávid, a KRE BTK Történettudományi Intézet Új- és Jelenkori Történeti Tanszékének egyetemi docense referálta azt a témát, hogy miként is fest a jeles demokratikus politikus, Drozdy Győző tevékenysége Eőry Áron kutatásai mérlegén. (Ez alkalommal vendégünk volt még Drody Győző, Drozdy Győző fia.) Június 3-án pedig Pritz Pál referálta azt az összegző kéziratot, amely Sipos Balázsnak MTA doktora címre beadandó, készülő értekezésének alapgondolait mutatja be. Ez alkalommal Sipos Balázs és Földes György volt a meghívott.

Az 2021 szeptemberétől megtartott teák beszámolóit lásd fenn.

Pritz Pál

Bridzsklub

Minden csütörtökön 16.00 és 22.00 óra között.

Érdeklődni lehet:
Dr. Marton Ádám (tel.: 326-6587)

Tarokkparti az Akadémiai Klubban

Minden csütörtökön 16.00 és 22.00 óra között.