VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Tanácskozási jogú tagok

Az osztályüléseken tanácskozási joggal vesznek részt a tudományos, az osztályközi tudományos és az osztályközi állandó bizottságok elnökei.

Hajdu Tamás PhD, az Antropológiai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke

Kiss Emese Virág, az MTA doktora, a Környezet és Egészség Osztályközi Állandó Bizottság elnöke

Kovács Mihály, az MTA doktora, a Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság elnöke

Molnár V. Attila, az MTA doktora, a Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság elnöke

Ódor Péter, az MTA doktora, az Ökológiai Tudományos Bizottság elnöke

Pongor Sándor, az MTA külső tagja, a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke