VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Tanácskozási jogú tagok

Az osztályüléseken tanácskozási joggal vesznek részt a tudományos, az osztályközi tudományos és az osztályközi állandó bizottságok elnökei.

Bácsi Attila, az MTA doktora, az Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke

Molnár V. Attila, az MTA doktora, a Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság elnöke

Ódor Péter, az MTA doktora, az Ökológiai Tudományos Bizottság elnöke

Pap Ildikó PhD, az Antropológiai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke

Petrányi Győző, az MTA rendes tagja, a Környezet és Egészség Osztályközi Állandó Bizottság elnöke

Pongor Sándor, az MTA külső tagja, a Bioinformatikai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke