VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Tanácskozási jogú tagok

Varga Zoltán, a biológiai tudomány doktora, a Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság elnöke

Vértessy Beáta, az MTA doktora, a Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság elnöke

Pap Ildikó PhD, az Antropológiai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke

Kellermayer Miklós, az MTA doktora, a Biofizikai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke

Bácsi Attila, az MTA doktora, az Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke

Márialigeti Károly, az MTA doktora, a Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke

Pongor Sándor, az MTA külső tagja, a Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottság elnöke

Petrányi Győző, az MTA rendes tagja, a Környezet és Egészség Osztályközi Állandó Bizottság elnöke

Jordán Ferenc, az MTA doktora, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézet igazgatója

Végvári Zsolt, az MTA doktora, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézet igazgatója

Garamszegi László Zsolt, az MTA doktora, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet igazgatója

Zimányi László, az MTA doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézet igazgatója

Horváth Péter, PhD, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet igazgatója

Erdélyi Miklós, az MTA doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézet igazgatója

Vass Imre, a biológiai tudomány doktora, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézet igazgatója

Pokol György, a kémiai tudomány doktora, az MTA Természettudományi Kutatóközpont főigazgatója