VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Tanácskozási jogú tagok

Varga Zoltán, a biológiai tudomány doktora, a Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság elnöke

Vértessy Beáta, az MTA doktora, a Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság elnöke

Pap Ildikó PhD, az Antropológiai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke

Kellermayer Miklós, az MTA doktora, a Biofizikai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke

Bácsi Attila, az MTA doktora, az Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke

Márialigeti Károly, az MTA doktora, a Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság elnöke

Pongor Sándor, az MTA külső tagja, a Bioinformatikai Osztályközi Állandó Bizottság elnöke

Petrányi Győző, az MTA rendes tagja, a Környezet és Egészség Osztályközi Állandó Bizottság elnöke