VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Osztályülések előadásai 2012-ben

A 2012. április 17 -i osztályülésen dr. Pós Zoltán egyetemi adjunktus a lymphocyták vándorlásának molekuláris hátteréről, az ún. "homing" jelenség korszerű megközelítéséről tartott előadást.
Előadásában rámutatott, hogy a folyamat nyilvánvaló és alapvető jelentősége ellenére annak szabályozása a mai napig jórészt ismeretlen. Nincs kiforrott válasz arra, hogy a szervezet különböző részei hogyan vannak reprezentálva egy vándorló T sejt molekuláris térképén, mely és hány különálló homing terület létezik ebben a "homing homunculus-ban", e területek mennyire feleltethetőek meg anatómiailag körülírt szerveknek és szervrendszereknek, pontosan milyen molekuláris jelzőtáblák teszik lehetővé az azonosításukat, illetve, hogy a bevándorló T sejtek miként alkalmazkodnak az egyes szöveti környezetekhez. Ezzel szemben a következő generációs immunterápiák fejlesztése számára mára már égetően szükségessé vált e folyamatok pontosabb megértése. Mint azt klinikai esetek és frissen engedélyezett terápiák példái mutatják, e mechanizmusok könnyen befolyásolhatóak és kiaknázhatóak lennének egy sor betegség klinikai terápiájában.