VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Megjelent "Az év kiemelkedő szünbiológiai témájú egyetemi doktori (PhD) értekezése-díj" 2022. évi felhívása

A díjra olyan tehetséges, magyar állampolgársággal rendelkező kutatók pályázhatnak, akik a szünbiológia területén végzik tudományos tevékenységüket, és a 2021. évben sikerrel védték meg egyetemi doktori (PhD) értekezésüket, továbbá tagjai az MTA köztestülete Diverzitásbiológiai vagy Ökológiai Tudományos Bizottságának.

2022. április 6.

Felhívás

„Az év kiemelkedő szünbiológiai témájú egyetemi doktori (PhD) értekezése-díj”

elismerés elnyerésére

1. A díj alapításának céljai:

a) a frissen egyetemi doktori (PhD) fokozatot szerzett kutatók közül a kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismerése,
b) fórumteremtés a fiatal kutatók eredményeinek bemutatásához, hogy azokat a szélesebb hazai szakmai nyilvánosság is megismerje,
c) az intézményeken és tudományterületeken túlmutató szakmai együttműködések kialakulásának elősegítése,
d) a megvédett doktori értekezésekhez kapcsolódó tudományterületi áttekintések magas színvonalú szemlecikkek formájában történő megírásának, és a hazai tudományos folyóiratokhoz történő benyújtásának támogatása,
e) a megvédett doktori értekezések fontosabb eredményeinek ismeretterjesztő cikk formájában történő megjelentetése és szélesebb közönséggel történő megismertetése.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre:

A díjra olyan tehetséges, magyar állampolgársággal rendelkező kutatók pályázhatnak, akik a szünbiológia területén végzik tudományos tevékenységüket, és a 2021. évben sikerrel védték meg egyetemi doktori (PhD) értekezésüket, továbbá tagjai az MTA köztestülete Diverzitásbiológiai vagy Ökológiai Tudományos Bizottságának.

3. A pályázat benyújtásának módja, formai követelményei:

A pályázatot elektronikus formában szükséges benyújtani a felhívás megjelenésének napjától 2022. június 30-ig a Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság elnökének az mva [at] science [dot] unideb [dot] hu email címre.

A pályázatnak tartalmaznia kell (pdf formátumban) a következő dokumentumokat:

  • kitöltött pályázati űrlap,
  • doktori értekezés,
  • tézisfüzet,
  • szakmai önéletrajz (max. 2 oldal),
  • egyetemi doktori (PhD) oklevél,
  • MTA köztestületi tagság igazolása.

4. A pályázatok elbírálása:

A díj odaítéléséről a Díjbizottság a beérkezett pályázatok alapján dönt 2022. október 10-ig. A Díjbizottságban a Biológiai Tudományok Osztálya Diverzitásbiológiai és Ökológiai Tudományos Bizottságainak azon tagjai kapnak helyet, akik a Díj alapító okiratában meghatározottak szerint nem összeférhetetlenek az adott évi pályázókkal.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

a.) a pályázó tudományos eredményeinek jelentősége,
b.) az értekezés és a tézisfüzet szerkesztésének gondossága, áttekinthetősége, olvasmányossága,
c.) az értekezés témájához kapcsolódó tudományterületi áttekintés kéziratának, vagy ismeretterjesztő cikk kéziratának benyújtása és annak minősége.

A c.) pontban említett kézirat benyújtása nem kötelező és egy pályázó legfeljebb egy kéziratot nyújthat be a disszertáció tárgyából. Lehetséges célfolyóiratok: Acta Botanica Hungarica, Acta Zoologica Academiae Scientiarium Hungaricae, Biologia Futura, Botanikai Közlemények, Kitaibelia, Természetvédelmi Közlemények. Választható ismeretterjesztő lapok: A Földgömb, Élet és Tudomány, TermészetBúvár, Természet Világa.

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a felhívásban megjelölt határidő után benyújtott pályázatok. Amennyiben a pályázat formai ellenőrzése során megállapítható, hogy az nem felel meg a felhívásban foglalt feltételeknek, a jelentkezőt hiánypótlásra szólítják fel az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra a visszajelzést követően egy alkalommal, öt munkanapon belül van lehetőség.

5. A díj átadása:

A díj évente egyszer kerül átadásra, a beérkezett pályázatok számától és minőségétől függően alkalmanként legfeljebb 3 személy díjazásával. A díjat egy személy csak egy alkalommal kaphatja meg. A díjazott személy(ek) díszoklevelet kapnak.
A díj átadására a Diverzitásbiológiai és az Ökológiai Tudományos Bizottság által szervezett, a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó előadóülés keretében kerül sor. Az előadóülésen a díjazottak szabad előadásban bemutatják értekezésüket, amit szakmai vita követ. A Díjbizottság a díjazottakon kívül további három–öt pályázót is meghívhat előadóként.

Budapest, 2022. április 5.

Molnár V. Attila
a Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság elnöke