VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Ernst Jenő-díjak

Az Ernst Jenő-emlékérem, az Ernst Jenő-pályadíj és az Ernst Jenő-díj alapítólevelét a Magyar Tudományos Akadémia az alábbiak szerint adta ki:

1. ERNST JENŐ-EMLÉKÉREM

1.1 Azon biofizikus részére adományozható, aki a biofizika területén kiemelkedő (kutató, oktató vagy kutatásszervezó) tevékenységet végez.

1.2 Az emlékérem kétévente egyszer, alkalmanként egy személy részére ítélhető oda.

1.3 Az Ernst Jenő-emlékérem Nowotarsky István pécsi szobrászművész alkotása, amely bronzból készült, előlapján Ernst Jenő domborműves portréja látható, alatta az 1895-1981. évszámokkal, körben az ,,Ernst Jenő-emlékérem" felirat, hátoldalán a kitüntetett neve és az adományozás éve olvasható. Az emlékérem adományozásával pénzjutalom jár, amelynek bruttó összege a mindenkori Akadémiai Dij összegének 80%-a.

2. ERNST JENŐ-PÁLYADÍJ

2.1 A pályadíj 35 éven aluli fiatal biofizikusok pályamunkáinak jutalmazására szolgál.

2.2 A pályadíj kérévente egyszer, alkalmanként legfeljebb hat személy részére ítélhető oda.

3. ERNST JENŐ-DÍJ

3.1 A díj jelentős biofizikai témájú tudományos teljesítmény elismerésére szolgál.

3.2 A díj kétévente egyszer, alkalmanként legfeljebb két személy részére ítélhető oda.

A díjak adományozásáról a Magyar Biofizikai Társaság elnöksége dönt.
A kitüntetettek névsora elérhető a Társaság honlapján.

Alapító Okirat