VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

A Jermy Tibor-díj 2023. évi díjazottjai

A díj olyan fiatal, tehetséges biológus egyetemi hallgatók és kutatók számára ítélhető oda, akik elsősorban elméleti és alkalmazott zoológia területén végzik kutatási tevékenységüket.

2023. május 16.

A Díjbizottság szakterületén nyújtott kiváló tudományos munkája elismeréseként Jermy Tibor-díj kitüntetésben részesíti az alábbi fiatal kutatókat.

  • Bozsik Gábor PhD: az Agrártudományi Kutatóközpont, Növényvédelmi Intézet Kémiai Ökológiai Osztályának tudományos munkatársa. Fő kutatási területe a díszfákat károsító idegenhonos bogarak kémiai
    ökológiai kutatása. Ajánlói: az MTA Agrártudományok Osztálya és az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete.
  • Piszter Gábor PhD: az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetének munkatársa. Kutatási területe: a lepkék szárnyain előforduló fotonikus nanoarchitektúrák vizsgálata anyagtudományi módszerekkel. Ajánlotta: a Magyar Természettudományi Múzeum Állattára.
  • Tökölyi Jácint PhD: a Debreceni Egyetem Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszékének munkatársa. Kutatásai az életmenet csereviszonyok megértésére irányulnak, édesvízi hidra modellt alkalmazva. Ajánlotta: az MTA Biológiai Tudományok Osztálya.