VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

A Jermy Tibor-díj 2022. évi díjazottjai

A díj olyan fiatal, tehetséges biológus egyetemi hallgatók és kutatók számára ítélhető oda, akik elsősorban elméleti és alkalmazott zoológia területén végzik kutatási tevékenységüket.

2022. május 31.

A Jermy Tibor-díj Díjbizottság döntése alapján a 2022. évi díjazottak:

  • Flórián Norbert PhD: az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézetének tudományos munkatársa. Kutatási területe a talajlakó ugróvillások faunisztikai és ökológiai vizsgálata, a talajok mezofaunájának feltárása és új detektálási módszerek fejlesztése. Ajánlotta: az MTA Agrártudományok Osztálya és az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Kutatóintézete.
  • Szentiványi Tamara PhD: az Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet tudományos munkatársa, az Evolúciós Ökológia kutatócsoport tagja. Kutatásai középpontjában a denevérek egyes parazita szervezeteinek (pl. kullancsok, poloskák, denevérlegyek és gombák) vizsgálata áll. Ajánlotta: az MTA Agrártudományok Osztálya és az Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Kutatóintézete.
  • Vas Zoltán PhD: a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa, a Hártyásszárnyúak gyűjteményének vezetője. Szakterülete a valódi fürkészdarazsak taxonómiai és biogeográfiai vizsgálata. Ajánlotta: az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Ökológiai Tudományos Bizottsága.