VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

A Jermy Tibor-díj 2021. évi díjazottjai

A díj olyan fiatal, tehetséges biológus egyetemi hallgatók és kutatók számára ítélhető oda, akik elsősorban elméleti és alkalmazott zoológia területén végzik kutatási tevékenységüket.

A Jermy Tibor-díj Díjbizottság döntése alapján a 2021. évi díjazottak:

  • Gergócs Veronika PhD: az Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Szakterülete: a talajlakó páncélosatkák faunisztikai és ökológiai vizsgálata, a talajok mezofaunájának feltárása és új, nem destruktív jellegű mezofauna feltáró módszerek kifejlesztése.
  • Nagy Dávid PhD: az MTA-DE Biodiverzitás Kutatócsoport munkatársa. Szakterülete: az urbanizáció holyvákra gyakorolt hatásainak, illetve a természetvédelmi célú gyep- és erdőkezelések ízeltlábúegyütteseket befolyásoló hatásainak vizsgálata.
  • Szekeres Sándor PhD: az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszékének egyetemi adjunktusa. Kutatási területe a parazita gerinctelenek (kullancsok, bolhák) és az általuk közvetített kórokozók vizsgálata.