VII. osztály

Tőke László akadémikus május 3-án ünnepelte 90. születésnapját

A születésnapi köszöntőt Huszthy Péter, az MTA rendes tagja írta.

2023. június 15.

Tőke László 1933. május 3.-án született a Vas vármegyében lévő Vönöckön. Egyetemi tanulmányait 1952-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán (jelenleg Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar) kezdte és itt szerzett vegyészmérnöki diplomát 1957-ben. Diplomájának megszerzése után a Budapesti Műszaki Egyetem Szerves Kémia Tanszékén (jelenleg Szerves Kémia és Technológia Tanszék) oktató-kutatói státuszban kezdett el dolgozni, ahol végig járta a szokásos beosztásokat: egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens, majd 1975-ben egyetemi tanár lett. 1976-ban, szintén egyetemi tanári beosztásban, átkerült a Szerves Kémiai Technológia Tanszékre (jelenleg Szerves Kémia és Technológia Tanszék), ahol 1986-tól 1991-ig a tanszékvezetői feladatokat is ellátta. 1991 és 2003 között az MTA-BME Szerves Kémiai Technológia Tanszéki Kutatócsoport vezetője volt. 2003-tól a BME professor emeritusa.

Oktatómunkája közül kiemelendő a Gyógyszerkémia tárgy előadása. 1992-ben megírta Szeghy Lajos társszerzőségével a Gyógyszerkémia I-II. egyetemi tankönyvet.

Tőke László kutatási területe az alkaloidkémia, a gyógyszerek és növényvédőszerek szintézise, a foszfororganikus vegyületek előállítása és reakciói, valamint a koronaéterek szintézise és alkalmazása ionszelektív elektródokban és enantioszelektív szintézisekben.

Ezeken a területeken nemzetközi mércével mérve is kimagasló eredményeket ért el. Ez idáig több mint 350 publikációja jelent meg főként nívós nemzetközi folyóiratokban. Ezekre a közleményekre 3800 független hivatkozást kapott. Hirsch indexe: 38. Közel 70 szabadalomban feltaláló (melyek közül tízet be is vezettek).

Tőke László 1966-ban a kémiai tudomány kandidátusa, 1974-ben pedig a kémiai tudomány doktora lett. 1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1998-ban az MTA rendes tagjává választották.

Tőke professzor a tudományos közéletben is aktív szerepet töltött be. Kiemelendő, hogy 1996 és 1999 között az MTA Kémiai Tudományok Osztályának elnökhelyettese, 2002-től 2008-ig pedig az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Tudományos Bizottságának az elnöke volt. Tagja az International Council of Main Group Chemistry szervezetnek.

Díjai és elismerései közül mindenképpen meg kell említeni az Állami Díj II. fokozatát, amelyet Szántay Csabával és Szabó Lajossal megosztva 1975-ben kapott, a nagy hatású alkaloidok ipari gyártására is alkalmas szintetikus módszerek kidolgozásáért. A Kiváló Feltaláló aranyérem kitüntetést kétszer, 1984-ben és 1989-ben is megkapta. 1998-ban Jedlik Ányos-díjban és 1990-ben pedig Zemplén Géza-fődíjban részesült. 2013-ban a Magyar Érdemrend középkeresztje és a Magyar Gyógyszerkutatásért-díj kitüntetést vehette át.

A kilencvenéves Tőke László professzor a hazai és a nemzetközi tudományos élet egyik igen ismert és elismert személyisége. Születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget kívánunk!