VII. osztály

Nagyváradon október 27-29 között lezajlott a XXVIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia

Beszámoló az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Kémiai Szakosztályának 2022. október 27 -29 között megrendezett XXVIII. Nemzetközi Vegyészkonferenciájáról

2022. november 10.

Az EMT idei vegyészkonferenciáját ezúttal jelenléti formában rendezték. A rendezvény szervezői az EMT Kémiai Szakosztálya és a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet voltak.

A Konferencián 97-en vettek részt. A 97 résztvevő munkahely szerinti számszerű megoszlása a következő volt: Babes-Bolyai Tudományegyetem (17), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (6), Debreceni Egyetem (21), Pécsi Tudományegyetem (3), Sapientia (3), Pannon Egyetem (10), Szegedi Tudományegyetem (12), MATE (2), TTK (5), MKE (2), Nagyváradi Egyetem (4), ELTE (1), Science Port Kft. (1), BorsodChem Zrt. (4), EMT (5), Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Érsemjén) (1), Cyclolab Zrt (1) és Érmihályi I. számú Technológiai Líceum (1). A fent felsoroltakon kívül még egy fő is részt vett a Konferencián, de ő nem adott meg munkahelyet.

A közel három évtizedes múltra visszatekintő Konferencia hagyományt teremtett, a magyar-nyelvű vegyésztársadalom egyik legfontosabb rendezvényévé vált, s most már bízvást remélhetjük, hogy a jövőben is fennmarad, és ezután is betölti az erdélyi/romániai és magyarországi kémikusok évenkénti tapasztaltcseréjének, kapcsolatteremtő-, illetve építő fórumának szerepét. Fennmaradásának biztosításához garancia a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) és a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) támogatása és képviselőinek hivatalos részvétele a konferenciákon. Az éppen egy évtizeddel ez előtt az EMT Kémiai Szakosztálya és az MTA Kémiai Tudományok Osztálya (KTO) között létrejött együttműködési szerződés keretében a KTO tagjai továbbra is plenáris előadásokra kapnak meghívást a vegyészkonferencia rendezőitől.

A KTO képviseletében Joó Ferenc és Huszthy Péter rendes tagok, valamint Császár Attila Géza és Szente Lajos levelező tagok vettek részt a konferencián. Császár Attila Géza és Szente Lajos plenáris előadást tartott.

A XXVII. Vegyészkonferencián 25 szekció előadásra került sor. A „doktorandusz-plénumon” 16 előadás hangzott el. A konferencia programján ezen kívül 26 poszter, illetve 10 „diák-poszter” bemutatására is sor került. A doktoranduszok 10 perces előadásokban, míg az egyetemi hallgatók diák-posztereken és azok 5 perces szóbeli ismertetésével mutathatták be kutatási eredményeiket és a legjobb előadások és poszterek, amelyeket bíráló bizottság értékelt, díjazásban részesültek.

Huszthy Péter, az MTA rendes tagja

Budapest, 2022. november 10.