VII. osztály

Kihirdették az 1994-ben alapított Kisfaludy Lajos Alapítvány 2020. évi publikációs nívódíjait.

A Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos közhasznú alapítványnak nívódíja idén két kategóriában került átadásra.

2021. január 22.

2020. decemberében hidették ki a Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítványának 2020. évi publikációs nívódíjait. A közhasznú alapítvány kuratóriumának döntése alapján idén két kategóriában. A „PhD hallgató vagy fiatal posztdoktor” kategóriában Pethő Lilla (ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport), míg a “Posztdoktor” (PhD fokozat 2017 előtt) kategóriában Dr. Horváti Kata (ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport) lett első helyezett.

Idén, az ismert körülmények miatt, 2020. decemberében kerültek kihirdetésre a 2019. évi publikációs nívódíj pályázat eredményei. A Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítványa 2020 elején, a közhasznú alapítvány kuratóriumának döntése alapján, két kategóriában irta ki a pályázatot.

A PhD hallgatók illetve fiatal posztdoktorok által jegyzett közlemények versenyében Pethő Lilla doktorjelölt (ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport) ért el első díjat – szoros versenyben. Második helyezett lett Taricska Nóra doktorjelölt (ELTE Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium). Ketten, megosztva kaptak harmadik díjat: Vass Panna (BME, Szerves Kémia és Technológia Tanszék, FirePharma Kutatócsoport) és Kisszékelyi Péter (BME, Szerves Kémia és Technológia Tanszék, Szupramolekuláris Kémia Kutatócsoport) PhD hallgató.

A PhD fokozatot 2017 előtt szerzett posztdoktorok számára kiírt versenyben Dr. Horváti Kata tud. munkatárs (ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport) dolgozata lett első, míg a második díj nyertese Dr. Szabó E. Katalin (Lavet Gyógyszeripari Kft., Kistarcsa) lett.

Elismerő oklevélben részesült Dr. Fási Laura (Szegedi Tudományegyetem, Farmakognóziai Intézet) gyógyszerész és Mayra Quemé-Peña, PhD hallgató (ELKH TTK, Anyag- és Környzettudományi Intézet).

A díjak átadására tudományos előadói ülés keretében előreláthatóan 2021. elején kerül sor online formában. A Kuratórium a díjazottakat kérte fel arra, hogy az ülésen eredményeikről tartsanak előadást.

Az 1994-ben alapított Kisfaludy Lajos Alapítvány (https://www.richter.hu/hu-HU/felelossegvallalas/alapitvanyok/Pages/Kisfaludy-Lajos-Alapitvany.aspx) célja eredeti gyógyszerek kutatása és a kapcsolódó tudományterületek fejlődésének elősegítése. A kuratórium 1999 óta évente pályázatot ír ki fiatal kutatók számára, amelyre nemzetközi folyóiratban megjelent, gyógyszerkutatással kapcsolatos publikációkkal lehet benevezni. A pályázatokat a hazai tudományos élet képviselőiből álló zsűri és a kuratórium tagjai bírálják el.