VII. osztály

Felolvasóülések

2015. január 20.
Faigl Ferenc
a "Poláris fémorganikus vegyületek regio- és sztereoszelektív reakciói" című felolvasóülése, az előadás rezüméje letöltető itt.

2015. március 24.
Tóth Gábor
a "Több diszulfidhidas polipeptidek, fehérjék szintéziseinek lehetőségei" című felolvasóülése, az előadás rezüméje letöltető itt.

2015. április 21.
Kukovecz Ákos
a "Nanopórusos rendszerek kölcsönhatásai folyadékokkal és gázokkal -Beszámoló az MTA-SZTE “Lendület” Pórusos Nanokompozitok kutatócsoport munkájáról" című felolvasóülése, az előadás rezüméje letöltető itt.

2015. október 20.
Keserű György Miklós
a "Fragmens alapú megközelítések a gyógyszerkémiában" című felolvasóülése, az előadás rezüméje letöltető itt.

2016. február 16.
Kotschy András a " Szerkezetalapú gyógyszerkutatás: előnyök és veszélyek" című felolvasóülése, az előadás rezüméje letöltető itt.

2016. március 22.
Emlékbeszéd Fonyó Zsolt akadémikus felett,
Tarotta Mizsey Péter, az MTA doktora

2016. április 19.
Hernádi Klára a "Szén nanocsövek előállítása CVD módszerrel (1994-napjainkig)" című felolvasóülése, az előadás rezüméje letölthető itt.

2016. június 21.
Buday László a "Fehérje-fehérje kölcsönhatások szabályozásának vizsgálata
spektroszkópiai módszerekkel" című felolvasóülése, az előadás rezüméje letölthető itt.

2017. január 24.
Kéki Sándor a „Világító” molekulák: Új típusú, szolvatokróm fluorofórok előállítása, vizsgálata és alkalmazásaik című felovasóülése, az előadás rezüméje letöltető itt.
Az előadás anyaga megtekinthető a következő linken: http://appliedchem.unideb.hu/Eloadas/KekiS_MTA_felolvaso_2017.pdf