VII. osztály

Elhunyt Pálinkó István, az MTA doktora, közgyűlési képviselő, az MTA Doktori Tanácsának tagja

Tragikus hirtelenséggel hunyt el Pálinkó István professzor úr, a Szegedi Tudományegyetem Kémiai Intézetének vezetője.

2021. március 29.

Pálinkó István (1959-2021)

Pálinkó István 1959-ben Kiskőrösön született, gimnáziumi tanulmányait Kecskeméten végezte. A szegedi József Attila Tudományegyetemen okleveles vegyészként 1983-ban kitüntetéses diplomát szerzett és azóta folyamatosan a Szegedi Tudományegyetem oktatója volt. A Szerves Kémiai Tanszéken kezdte oktató és kutatómunkáját, 2015 óta a tanszék egyetemi tanára. Napjainkig a Kémiai Intézet vezetője, a Kémia Doktori Iskola helyettes vezetője, valamint a Kémiai Habilitációs Bizottság tagja volt. Új oktatási programok kidolgozásában vett részt, a TTIK számos bizottságában dolgozott. 1999-2002 között a TTIK gazdasági dékánhelyettese volt.

Pálinkó professzor fő kutatási érdeklődése a szerves kémiai katalízis, de emellett több szerves kémiai reakcióhoz kapcsolódó kutatási témával foglalkozott. A szerves kémia számos tárgyköréből tartott főkollégiumi előadásokat, irányította diákkörös és PhD hallgatók munkáját. 2013-ban habilitált a Szegedi Tudományegyetemen. Szűkebb szakterülete a heterogén katalízis, a szilárdtest kémia és a nanoszerkezetű anyagok felületének tanulmányozása. Nemzetközi ismeretségű kutató, a kémia tudományok kandidátusa minősítést 1990-ben, az MTA doktora fokozatot 2007-ben szerezte meg, az MTA Kémiai Osztályán 2016-től doktori képviselő volt, 2020-tól az MTA Doktori Tanácsának tagja. 2017-től az MTA Katalízis Munkabizottságának elnöke. Több külföldi egyetemen végzett kutató munkát, igy pld. 1996-97 között egy évig Los Angeles-ben Oláh György professzor intéztében dolgozott.

Kiemelkedő kutatási képességét jelzi a több mint 300 referált nemzetközi publikációja. Elismerésül Széchenyi Professzori Ösztöndíjakban részesült, valamint 2004-ben Oláh György-díjat vehetett át, egyetemünkön 2020-ban Pro Universitate kitüntetésben részesült. Szakmai területén számos hazai és nemzetközi konferenciát szervezett, szakmai szervezetekben is fontos szerepet töltött be, többek között 2015-től a Magyar Kémikusok Egyesületének főtitkára. Távozása hatalmas veszteség a szegedi kémikus társadalom számára, emlékét tisztelettel megőrizzük.

Dékány Imre, az MTA rendes tagja

Szeged, 2021. március 28.