VII. osztály

Elhunyt Braun Tibor, a kémiai tudományok doktora, címzetes egyetemi tanár

2022. szeptember 27.

Braun Tibor magyar állampolgárként Lugoson született 1932-ben. Vegyész diplomát 1954-ben a Victor Babes Tudományegyetemen szerzett. Kutatói munkáját Marosvásárhelyen kezdte, majd a bukaresti Atomkutató Intézetben helyezkedett el. 1963-ban költözött Magyarországra, tudományos pályáját az ELTE adjunktusaként folytatta. 1980-ban szerezte meg a tudományok doktora fokozatot, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen címzetes egyetemi tanárnak nevezték ki. 2006-ban a Kolozsvári Román Műszaki Egyetem és az aradi Vasile Goldis Tudományegyetem tiszteletbeli doktorává (honoris causa) avatta. Munkásságát számos díjjal és nemzetközi elismeréssel, így Derek de Solla Price és Hevesy díjjal ismerték el.

Braun Tibor nemzetközi hírű vegyész-kutató, két jelentős nemzetközi vegyészeti tudományos folyóirat – Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry és a Fullerene Science and Technology – főszerkesztője, többszáz tanulmány és szakkönyv szerzője. A tudományos teljesítmény mérésének, az idézettség és bibliometria kutatási területének nemzetközileg elismert kidolgozója, a szakterület vezető folyóiratának, a Scientometrics-nek alapító főszerkesztője. Élete végén jelentős tudományos ismeretterjesztő tevékenységet folytatott. Számos, a kémiát és a tudományt népszerűsítő kötetet jelentetett meg, utolsó könyve 2021-ben, kilencven éves korában jelent meg."

Braun Róbert