VII. osztály

Elhunyt Ángyán János, a Kémiai Tudományok Osztályának külső tagja

2017. január 22-én Párizsban elhunyt Ángyán János, a CNRS kutatóprofesszora, a Nancy Egyetem professzora. Temetése 2017. január 31-én, kedden 10.30 órakor lesz a Fiumei úti sírkertben.

2017. január 26.
Ángyán János Forrás: mta.hu

Ángyán János 1956-ban született Pécsett, az ELTE TTK vegyész szakán szerzett diplomát 1980-ban. Egyetemi hallgatóként kutatott Párizsban, majd a Chinoinba került, ahol főleg molekulamodellezéssel és kvantumkémiával foglalkozott. Társszerzőkkel együtt írta az Applied Quantum Chemistry című könyvet, mely 1985-ben jelent meg az Elsevier Kiadónál.

Torontóban, majd Párizsban volt posztdoktori ösztöndíjas, 1989-ben meghívást kapott a párizsi Pierre et Marie Curie Egyetem (Jussieu) Elméleti Kémiai Intézetébe. Humboldt-ösztöndíjjal dolgozott 1990-től Stuttgartban és Bonnban, majd 1991-ben a Nancy Egyetemre került. Érdeklődési területe akkor a molekuláris elektrosztatikára, az oldószerhatás kvantumkémiai modellezésére, a zeolitok szimulációjára terjedt ki.

1996-ban a Nancy Egyetemen habilitált, 2000-ben a CNRS kutatóprofesszorának nevezték ki, majd egy tanévet a Bécsi Egyetem Anyagfizikai Intézetében töltött mint vendégprofesszor. Nancyban 2005-ben önálló kutatócsoportot szervezett, ahol az atomok hosszú távú kölcsönhatásáért felelős diszperziós erők természetét tanulmányozták.

A 2011/12-es tanévben a Collegium Budapest szenior ösztöndíjasa volt, majd elnyerte a Szent-Györgyi Albert-ösztöndíjat, és a Pannon Egyetem Kémiai Intézetében dolgozott. A kilencvenes évek végétől rendszeresen tartott előadásokat az ELTE Kémiai Intézetében, meghívott előadó volt számos nemzetközi konferencián, több folyóiratnak volt szerkesztőbizottsági tagja.

Közel 140 publikáció szerzője, illetve társszerzője, amelyekre mintegy 4200 független idézetet kapott, több cikke kapta meg a „Highly Cited Paper” minősítést. 2016-ban választották az MTA külső tagjává. Ángyán Jánost édesanyja, felesége, kilenc gyermeke és négy unokája mellett számos itthoni és külföldi barátja, kollégája gyászolja.

Náray-Szabó Gábor
akadémikus

Ángyán János gyászjelentése itt letölthető.