VII. osztály

COVID-19 FERTŐZÉS ELLENI VAKCINÁK HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSE

Hohmann Judit, az MTA levelező tagja

2021. február 27.

Az Európai Unió országaiban csak olyan gyógyszer hozható forgalomba, mely rendelkezik az illetékes hatóságok forgalomba hozatali engedélyével. Az engedélyeztetési eljárás során a készítmények minőségét, hatásosságát és biztonságosságát értékelik a hatóságok. A gyógyszerjelölttel szemben támasztott jogi és szakmai követelmények az EU tagállamokban egységesek.

A legtöbb gyógyszer engedélyezése centralizált eljárással történik, ami azt jelenti, hogy az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) történik a kérelem benyújtása, az értékelést az EMA Emberi Felhasználásra Szánt Gyógyszerek Bizottsága végzi, és a kiadott engedély az összes tagállamra érvényes. A centralizált eljárás kötelezően alkalmazandó biotechnológiai hatóanyagok, jelentős innováció, közösségi betegérdek esetén, amely a COVID-19 vakcináknál fennáll. A 2001/83/EK 5/2. EU direktíva értelmében azonban vészhelyzet esetén az ettől való eltérés megengedett, a tagállamok ideiglenesen engedélyezhetik nemzeti eljárás keretében valamely gyógyszer forgalmazását ártalmas kórokozók terjedésének megakadályozására - amely vonatkozik a jelen pandémia helyzetre. Az engedély kezdeményezője általában a gyógyszercég, ekkor ő az engedély jogosultja, de kivételesen esetben lehet államigazgatási szerv (pl. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet - OGYÉI) is, ekkor a termékfelelősség az államé.

A vakcinák engedélyezését a világjárvány súlyos következményeire tekintettel, a hatóságok minden eszközzel igyekeznek gyorsítani, az ellenőrzés szigorának megőrzése mellett. Az EMA és az OGYÉI útmutatók közzétételével támogatja a fejlesztőket, és törekszik arra, hogy az engedélyezési folyamat lerövidüljön. Míg normál gyógyszerfejlesztés során a fejlesztés fázisai (preklinikai, klinikai I, II, III) egymást követik, a vakcinafejlesztések során ezek jelentősen átfedhetnek egymással. Az értékelések már a fejlesztéssel párhuzamosan megkezdődnek, ahogy létrejönnek az újabb és újabb adatok, azonnal megtörténik azok értékelése („rolling review folyamat”), így a szakhatósági vélemény sokkal hamarabb megszületik, mint a normál eljárás során.

Az EU országaiban minden vakcina esetén 6 hónapra szóló feltételes engedélyt adtak ki a hatóságok, amely 6 hónappal meghosszabbítható. A teljes biztonságossági profil megismerése céljából különös jelentőséget kap a vakcinák hatásának nyomon követése, a tapasztalt mellékhatások összegyűjtése (farmakovigilancia). Ezekről havonta készülnek jelentések.

A jelenleg alkalmazott COVID-19 vakcinák közül a Pfizer-BioNtech, a Moderna és az AstraZeneca készítményei az EMA centrális eljárásával kerültek forgalomba, és megkezdődött a Janssen, CureVac, és a Nonavax cég termékének rolling review eljárása. A hazai vakcina engedélyezések törvényességi kereteit a már említett EU direktíva és kormányrendeletek [488/2020. (XI. 11.), 19/2021. (I. 28.)] biztosítják. Ezek lehetővé teszik más országban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszerek, így a Szputnvik V és a Sinopharm vakcina ideiglenes engedélyezését, a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében. A rendeletek értelmében csak olyan vakcinák engedélyezhetők, amelyeket az EU tagállamokon és az Egyesült Királyságon kívül, legalább három – köztük legalább egy európai uniós vagy európai uniós tagjelölt – államban forgalomba helyeztek, és legalább egymillió személynél már alkalmaztak. Az OGYÉI klinikai adatokat értékelő munkája, előzetes gyártóhelyi látogatása, és a fokozott farmakovigilancia felügyelet szavatolja a hazai engedélyezésű készítmények megfelelő minőségét. A feltételként szabott, minden gyártási sarzsra kiterjedő laboratóriumi vizsgálatok, melyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ végez, ugyancsak garanciát jelentenek arra, hogy a lakosság beoltása megfelelően biztonságos készítményekkel történjen.

A vakcinák beadását a 18 éven aluliak számára egyelőre nem javasolják, mivel erre a korosztályra vonatkozóan még nem állnak rendelkezésre adatok a biztonságosságról. Több vakcina esetén a konkrét klinikai vizsgálati tervek (Paediatric Investigation Plan) már elkészültek.

Hohmann Judit, az MTA levelező tagja
Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar
Farmakognóziai Intézet vezetője