VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Az Elsevier kiadásában Recent Trends in Carbohydrate Chemistry címmel jelent meg könyv a szénhidrátkémia területén legintenzívebben kutatott témákról. Szerkesztésében részt vett Somsák László egyetemi tanár, az MTA doktora

2020. július 7.

Recent Trends in Carbohydrate Chemistry címmel az Elsevier kiadásában jelent meg az a két kötetes mű, amely közel 1000 oldal terjedelemben foglalja össze a szénhidrátkémia területén az utóbbi években intenzíven kutatott témákat. A kötetek szerkesztésében – egy nemzetközi csoport tagjaként – részt vett Somsák László is.

Az első kötet, melynek alcíme Synthesis, Structure and Function of Carbohydrates (https://www.elsevier.com/books/recent-trends-in-carbohydrate-chemistry/rauter/978-0-12-817467-8) betekintést nyújt biológiailag aktív, szénhidrát alapú természetes és szintetikus vegyületek előállításába, a zöld és fenntartható, valamint fémorganikus és többkomponensű reakciók és eljárások szénhidrátkémiai alkalmazásaiba, glikomimetikumok szintézisébe. Ezen túl bemutatja a poliszacharidok szintézise és biológiai alkalmazása területén elért újabb eredményeket is.

A második, Synthesis and Biomedical Applications of Glycans and Glycoconjugates (https://www.elsevier.com/books/recent-trends-in-carbohydrate-chemistry/rauter/978-0-12-820954-7) alcímű kötet áttekinti a bakteriális sejtfal-szénhidrátokkal kapcsolatos újabb biokémiai eredményeket, a lipopoliszacharid és teichonsav komponensek kémiai szintézisének előrehaladását. Nagy hangsúlyt kap a szintetikus glikokunjugált vakcinák kutatási hátterének, orvosbiológiai potenciáljának, valamint az engedélyezett és fejlesztés alatt álló készítményeknek a bemutatása is.

A szerzők között találjuk a Debreceni Egyetem munkatársait: Kelemen Viktor és Borbás Anikó Glycomimetics with unnatural glycosidic linkages (https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817467-8.00005-0), míg Bokor Éva N- and C-Glycopyranosyl heterocycles as glycogen phosphorylase inhibitors (https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817467-8.0000) címmel írtak fejezeteket.