VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2019. szeptember 23-án adták át a Richter Gedeon Nyrt. Kisfaludy Lajos Alapítványának 2018. évi publikációs nívódíjait

A közhasznú alapítvány kuratóriumának döntése alapján ketten lettek első helyezettek és kapták meg az Alapitványi érmet: Dr. Kupai József (BME-VBK Szerves Kémia és Technológia Tanszék) és Vágvölgyi Máté (SzTE, GyTK, Farmakognóziai Intézet)ka. A kuratórium felkérésre a 2018-alapitott „Kisfaludy Lajos emlékelőadás”-t ebben az évben Dr. Szökő Éva egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet) tartotta.

2019. szeptember 24.
A tudományos program keretében Dr. Szökő Éva, egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgatóhelyettes (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet), az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság elnöke “Biológiai minták analízisének nehézségei kapilláris elektroforézissel” címmel tartott előadást. A kuratórium, tekintettel a magas szinvonalú publikációkra, ebben az évben két első, három-három második illetve harmadik dijat adott ki. Három díjazott, Dr. Kupai József „Aszimmetrikus szintézis fenntartható megvalósítása membránhoz rögzített organokatalizátor segítségével”, Vágvölgyi Máté “Nitrogéntartalmú ekdiszteroidok előállítása és vizsgálata” és Dargó Gergő (Richter Gedeon Nyrt. Szintézistámogató Laboratórium) “Új, közepes áteresztőképességű módszer kidolgozása ciklodextrin-gyógyszer hatóanyag komplexek vizsgálatára” címmel mutatta be eredményeit.
A díjakat a kuratórium elnöke, Hudecz Ferenc egyetemi tanár, akadémikus, az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára és Bősze Szilvia, az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa, a kuratórium titkára adták át.
Az előadóülésen az elnök bejelentette, hogy a Kuratórium döntése alapján a jövőben a Kisfaludy Lajos nívódíjra két kategóriában (predoktori illetve poszt-doktori) lehet pályázni.
Az 1994-ben alapított Kisfaludy Lajos Alapítvány (https://www.richter.hu/hu-HU/felelossegvallalas/alapitvanyok/Pages/Kisfaludy-Lajos-Alapitvany.aspx) célja eredeti gyógyszerek kutatása és a kapcsolódó tudományterületek fejlődésének elősegítése. A kuratórium 1999 óta évente pályázatot ír ki fiatal kutatók számára, amelyre nemzetközi folyóiratban megjelent, gyógyszerkutatással kapcsolatos publikációkkal lehet benevezni. A pályázatokat a hazai tudományos élet képviselőiből álló zsűri és a kuratórium tagjai bírálják el.
A rendezvény meghívója letölthető itt.