VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2019. október 24-27 között lezajlott az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) Kémiai Szakosztályának XXV. Nemzetközi Vegyészkonferenciája

Az EMT idei negyedévszázados jubileumi vegyészkonferenciáját ezúttal Kolozsváron rendezték. A rendezvény szervezői az EMT Kémiai Szakosztálya és a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Magyar Kémia és Vegyészmérnöki Intézet voltak.

2019. november 26.

A 167 résztvevőből 109 fő magyarországi (egyetemi, akadémiai, ipari kutatóhelyek és vállalatok) szakemberekből, doktoranduszokból és egyetemi vegyészhallgatókból valamint 58 fő erdélyi kémikusokból, EMT szervezőkből és diákokból állt.
A konferencia első napján este 6 órakor került sor a Fabinyi Rudolf-emléktábla avatásra és emlékülésre a BBTE Földrajz Karán (Kolozsvár, Mikó-kert, Klinikák utca 5-7). A szervezők az EMT, a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) és a Kolozsvári Magyar Kémikusok Egyesülete voltak. Az emléktáblát Kolozsi Tibor Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetés birtokosa készítette. Az emléktáblán koszorút helyeztek el a MKE képviseletében Simonné Sarkadi Lívia professzor az MKE elnöke, Androsits Beáta az MKE ügyvezető igazgatója, valamint a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Kémiai Tudományok Osztálya (KTO) nevében Fülöp Ferenc osztályelnök és Huszthy Péter akadémikusok. Az emlékülésen két előadás hangzott el: Majdik Kornélia EMT elnökhelyettes, Kémia Szakosztály elnök „A Fabinyi Rudolf által alapított Vegytani Intézet” címmel, míg Simonné Sarkadi Lívia MKE elnök „Fabinyi Rudolf, a Magyar Kémikusok Egyesületének első elnöke” címmel tartott előadást.
Az erdélyiek többsége – érthető módon – a Babes-Bolyai (32) és Sapientia (9) egyetemeket képviselte, de az EMT (5) is küldött résztvevőket. Egy-két további erdélyi/romániai helységből (Kézdivásárhely, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Nagyvárad, Marosvásárhely, Szatmárnémeti, Krasznamihályfalva, Gyergyószentmiklós, Csíkszentkirály, Uzon) is érkeztek résztvevők.
A magyarországi résztvevők közül legtöbben a Szegedi Tudományegyetemről (24), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről (24) és a Debreceni Egyetemről (22) vettek részt a konferencián, de a Pannon Egyetem (6), az ELTE (5), a Pécsi Tudományegyetem (4), az MTA TTK (6) és az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (3) is képviseltette magát. Továbbá 4 vállalat (BorsodChem Zrt., Kischemicals Gyártó és Kereskedelmi Kft., HandInScan Zrt., Richter Gedeon Nyrt.) is küldött résztvevőket. A 25 éves múltra visszatekintő rendezvény hagyományt teremtett, a magyar-nyelvű vegyésztársadalom egyik legfontosabb intézményévé vált, s most már bízvást remélhetjük, hogy jelen formájában, vagy esetleg a lényeget nem érintő változtatásokkal, de a jövőben is fennmarad, és ezután is betölti az erdélyi/romániai és magyarországi kémikusok évenkénti ismerkedésének, találkozásának, tapasztaltcseréjének, kapcsolatteremtő-, illetve építő fórumának szerepét. Fennmaradásának biztosításához garancia a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) és a Magyar Természettudományi Társulat (MTT) támogatása és képviselőinek hivatalos részvétele a konferenciákon. A 2012-ben az EMT Kémiai Szakosztálya és az MTA KTO között létrejött együttműködési szerződés keretében a KTO tagjai továbbra is plenáris előadásokra kapnak meghívást a vegyészkonferencia rendezőitől.

Az MTA KTO képviseletében Fülöp Ferenc, Joó Ferenc, Zrínyi Miklós és Huszthy Péter rendes tagok, valamint Mezey Pál külső tag vettek részt a konferencián. Fülöp Ferenc és Zrínyi Miklós plenáris, míg Mezey Pál kisplenáris előadást tartott. Joó Ferenc és Huszthy Péter ezen kívül több előadásnak, illetve poszternek volt társszerzője. A másik két plenáris előadó Simonné Sarkadi Lívia (az MTA doktora, SZIE) és Marosi György (az MTA doktora, BME) professzor volt. Maksay Gábor (MTA doktora, MTA TTK) ugyancsak tartott egy kisplanáris előadást.
A XXV. Vegyészkonferencián 27 szekció előadásra került sor. A „doktorandusz-plénumon” 33 előadás hangzott el. A konferencia programján ezen kívül 35 poszter, illetve 25 diák-poszter bemutatására is sor került. A doktoranduszok 10 perces előadásokban, míg az egyetemi hallgatók diák-posztereken és azok 5 perces szóbeli ismertetésével mutathatták be kutatási eredményeiket és a legjobb előadások és poszterek, amelyeket bíráló bizottság értékelt, díjazásban részesültek.
Az EMT Elnöksége és Kémiai Szakosztálya a Nemzetközi Vegyészkonferencia 25 éves jubileuma alkalmából EMLÉKLAPOT adományozott Sohár Pál, Joó Ferenc és Mezey Pál akadémikusoknak az erdélyi tudományosság és a Vegyészkonferencia támogatásában vállalt kiemelkedő szereplésükért.

Huszthy Péter
az MTA rendes tagja