VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2022. október hónap kiemelt publikációi

- Multifunctional microfluidic chips for the single particle inductively coupled plasma mass spectrometry analysis of inorganic nanoparticles
- Preparation and structure analyses of Sn-bentonite for pertechnetate removal
- Thiolated cationic poly(aspartamides) with side group dependent gelation properties for the delivery of anionic polyelectrolytes

2022. november 2.

Multifunctional microfluidic chips for the single particle inductively coupled plasma mass spectrometry analysis of inorganic nanoparticles

Multifunkcionális mikrofluidikai chipek szervetlen nanorészecskék egyrészecske induktív csatolású plazma tömegspektrometriás analízisére

Lab on a chip, 2022
Gyula Kajner1, Albert Kéri1, Ádám Bélteki1, Sándor Valkai2, András Dér2, Zsolt Geretovszky3, Gábor Galbács1
1Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Szeged, Dóm sq. 7, Szeged 6720, Hungary
2Inst. of Biophys, Biol. Res. Cent, Temesvári blvd. 62, H-6726 Szeged, Hungary
3Dept. of Opt, and Quant. Electr. Univ. of Szeged, Dóm sq. 9, H-6720 Szeged, Hungary

Szakmai összefoglaló
Polimer anyagú mikrofluidikai chipeket fejlesztettünk, amelyek képesek többféle on-line mintaelőkészítési feladatot végrehajtani nanorészecskék induktív csatolású plazma tömegspektrometriás méréséhez (spICP-MS). Az eszközöket hidrodinamikai szimulációk és fluoreszcenciás képalkotási eljárások alkalmazásával fejlesztettük, és 3D-nyomtatott öntőformák segítségével polidimetilszolixán (PDMS) anyagból készítettük el. Számos sikeres kísérlettel, többféle minták igazoltuk az eszközök pontos és reprodukálható működését mikroliteres térfogatú folyadékmintákon. Ez a nanorészecskék gyors, automatizált és sokoldalú analízisét teszi lehetővé, továbbfejlesztéssel pedig sejtek individuális vizsgálata is lehetővé válhat.

Közérthető ismertető
Számítógépes szimulációk és kísérletsorozatok segítségével olyan sokoldalú, polimer anyagú eszközöket fejlesztettünk, amelyek lehetővé teszik nanorészecskék (és később sejtek) individuális vizsgálatát induktív csatolású plazma tömegspektrometriás módszerrel, nagyon kis (mikroliter) térfogatú folyadékmintákon, automatizált módon.


Preparation and structure analyses of Sn-bentonite for pertechnetate removal

Sn-bentonit előállítása és szerkezetvizsgálata pertechnetát megkötéséhez

Process Safety and Environmental Protection, 2022

Eszter Mária Kovács1, Dóra Buzetzky1, Márton Soha2, Tamás Fodor2, Péter Kónya3, Sándor Stichleutner4, Shiro Kubuki5, Ernő Kuzmann6, József Kónya1, Noémi M. Nagy1
1Debreceni Egyetem TTK, Fizikai Kémiai Tanszék, Imre Lajos Izotóplaboratórium, Debrecen
2Atommagkutató Intézet, Debrecen
3Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Budapest
4Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest
5Tokyo Metropolitán Egyetem, Kémia Intézet, Tokyo, Japán
6ELTE Kémiai Intézet, Budapest

Szakmai összefoglaló
Sn(II/IV)-bentonitot állítottunk elő. Az Sn-bentonit szerkezetét több nagyműszeres szerkezetvizsgálatnak vetettük alá. Az ón negyede beépült SnII állapotban a rétegközi térbe, míg az SnIV oktaéderes helyzetben, illetve a montmorillonit rétegközi terében is megtalálható. Az Sn(II/IV)-bentonit segítségével sikeresen eltávolítottuk a TcO4--iont vizes és mesterséges vizeletközegből. Tehát, új szorbens készült a radioaktív hulladék kezeléséhez, hogy a jövőben csökkentsük a szennyvíz felhalmozódását.

Közérthető ismertető
Sikeresen új Sn(II/IV)-bentonitot állítottunk elő. Az Sn-bentonit szerkezetét több nagyműszeres szerkezetvizsgálatnak vetettük alá. Az új Sn(II/IV)-bentonit segítségével sikeresen eltávolítottuk a TcO4--iont vizes és mesterséges vizeletközegből. Ezáltal hasznos szorbenst készítve a radioaktív hulladék kezeléséhez, hogy a jövőben csökkentsük a szennyvíz felhalmozódását.

Thiolated cationic poly(aspartamides) with side group dependent gelation properties for the delivery of anionic polyelectrolytes

Oldalcsoport-függő gélesedést mutató, tiolált kationos poliaszpartamidok alkalmazása anionos polielektrolitok szállítására

Journal of Materials Chemistry B, 2022
Aysel Mammadova1, Benjámin Gyarmati1, Kitti Sárdi1, Adrien Paudics1, Zoltán Varga2, András Szilágyi1
1Department of Physical Chemistry and Materials Science, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest University of Technology and Economics, Műegyetem rkp. 3, H-1111 Budapest, Hungary
2Research Centre for Natural Sciences, Institute of Materials and Environmental Chemistry, Magyar Tudósok Körútja 2, 1117 Budapest, Hungary

Szakmai összefoglaló
Az in situ gélesedő polimerek számos alkalmazási lehetőséggel rendelkeznek mint injektálható gyógyszerformák a hatóanyag-leadás, illetve regeneratív terápiák területén. Munkánkban pozitívan töltött, tiol csoportokat tartalmazó poliaminosav származékokat állítottunk elő, melyek oxidáció hatására vizes közegben gélesedést mutattak. A tiol csoportokat különböző szintetikus utakon rögzítettük, melyek eltérő gélesedési időkhöz és gélmerevséghez vezettek. Megmutattuk, hogy anionos makromolekulák mint nukleinsav modellek bezárhatóak a hidrogélekbe, és ezen hatóanyagok leadását a makromolekulás elektrosztatikus kölcsönhatások és a hidrogél térháló szerkezete együttesen határozza meg.