VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2022. május hónap kiemelt publikációi

- Bioorthogonal Ligation-Activated Fluorogenic FRET Dyads
- Interaction of resorcinol-formaldehyde carbon aerogels with water: A comprehensive NMR study
- Bioactive clerodane diterpenes of giant goldenrod (Solidago gigantea Ait.) root extract

2022. június 7.

Bioorthogonal Ligation-Activated Fluorogenic FRET Dyads

Bioortogonálisan aktiválható fluorogén FRET diádok

Angewandte Chemie International Edition,
2022, 61, e202111855
Albitz, E1,2; Kern, D1,2; Kormos, A1; Bojtár, M1; Török, Gy1,2,3; Biró, A1; Szatmári, Á1; Németh, K1; Kele, P1
1Chemical Biology Research Group, Institute of Organic Chemistry, Research Centre for Natural Sciences, Eötvös Loránd Research Network, Magyar tudósok krt. 2, 1117 Budapest, Hungary
2Hevesy György PhD School of Chemistry, Eötvös Loránd University, Pázmány Péter sétány 1/a, 1117 Budapest, Hungary
3Department of Biophysics and Radiation Biology, Semmelweis University, Tűzoltó u. 37–47, 1094 Budapest, Hungary

Szakmai összefoglaló
Szerzők egy új fluorogén jelzővegyület családot fejlesztettek ki, mely a kék tartományban bioortogonálisan jól aktiválható vegyület fluorogenicitását vörös tartományú emisszióvá alakítja, így lényegesen javítva ott a fluoreszcencia-serkentést. Az új festékeket intracelluláris fehérjék jelölési reakcióiban, élő sejteken vizsgálták. Demonstrálták, hogy azonos hullámhosszú gerjesztéssel akár három különféle emisszió is kiváltható. Jelzővegyületeink alkalmasak voltak szuperfelbontású képalkotásra is (STED)

Közérthető ismertető
Szerzők olyan, fluoreszcenciára serkenthető jelzővegyület családot fejlesztettek ki, melyek a hullámhossz eltolásával lényegesen javítják a vörös hullámhossz tartományban egyébként gyenge fluoreszcencia-serkentés mértékét. Az előállított festékek alkalmazhatóságát élő sejtek esetén is igazolták. Az új jelzővegyületek eredményesnek bizonyultak szuperfelbontású képalkotásban is.


Interaction of resorcinol-formaldehyde carbon aerogels with water: A comprehensive NMR study

Rezorcin-formaldehid szén aerogélek kölcsönhatása vízzel: átfogó NMR vizsgálatok

Carbon,
2022, 189, 57-70
Kéri, M1; Dávid Nyul, D1; László, K2; Novák, L1; Bányai, I1
1University of Debrecen, Department of Physical Chemistry, H-4032, Debrecen, Egyetem tér 1, Hungary
2Budapest University of Technology and Economics, Department of Physical Chemistry and Materials Science, H-1521, Budapest, PO Box 91, Hungary

Szakmai összefoglaló
Bemutattuk, hogy az NMR krioporozimetria, relaxometria és diffúziometria képes átfogóan leírni a szén aerogélek morfológiáját az alkalmazás körülményei között. Vizsgáltuk a pórusszerkezet vízzel való feltöltődésének mechanizmusát. Az eredmények összevetése a klasszikus gáz- és gőzadszorpciós megfigyelésekkel új információval szolgált a felület hidrofil/hidrofób karakteréről. A gőzfázisú és gátolt diffúzió alapján meghatároztuk a víz eloszlását és mozgékonyságát a komplex pórusrendszerben.

Közérthető ismertető
A pórusos szenek vízzel történő nedvesedése számos alkalmazásuk kulcskérdése, mivel alapvetően víztaszító, hidrofób tulajdonságúak. Bemutattuk, hogy a nukleáris magrezonancia elvén alapuló különböző eljárások és adszorpciós mérések eredményeinek együttes értelmezése lehetővé teszi annak felderítését, hogyan tölti ki és mozog a víz az igen összetett, döntően víztaszító felületűnek tartott pórusrendszerben.

Bioactive clerodane diterpenes of giant goldenrod (Solidago gigantea Ait.) root extract
Goldenrod root compounds active against crop pathogenic fungi

A magas aranyvessző (Solidago gigantea Ait.) gyökér bioaktív klerodán diterpénjei
Az aranyvessző gyökér vegyületei, amelyek aktívak a gabona gomba patogénjei ellen

Journal of Chromatography A, 2021, 1635, 461727
Móricz M., Á
1; Krüzselyi, D1; Ott, P.G1; Garádi, Zs2; Béni, Sz2; Morlock, G.E; Bakonyi, J1

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2021, 69, 12686−12694
Krüzselyi, D1; Bakonyi, J1; Ott, P.G1; Darcsi, A4; Csontos, P5; Morlock, G.E3; Móricz M. , Á1

1Plant Protection Institute, Centre for Agricultural Research, Herman O. Str. 15, 1022 Budapest, Hungary
2Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Semmelweis University, Ülloi˝ Str. 26, 1085 Budapest, Hungary
3Chair of Food Science, Institute of Nutritional Science, and TransMIT Center of Effect-Directed Analysis, Justus Liebig University Giessen, Heinrich-Buff-Ring 26-32, 35392 Giessen, Germany
4Pharmaceutical Chemistry and Technology Department, National Institute of Pharmacy and Nutrition, Zrínyi Street 3, 1051 Budapest, Hungary
5Institute for Soil Sciences, Centre for Agricultural Research, Eötvös Loránd Research Network (ELKH), Herman Ottó Street 15, 1022 Budapest, Hungary

Szakmai összefoglaló
Kromatográfiás, tömegspektrometriás és NMR módszerek együttes alkalmazásával a korábbiaknál költséghatékonyabb, hatás- irányított eljárást dolgoztak ki bioaktív anyagok növényi szövetekben történő felkutatására. Az aranyvessző gyökeréből izolált kórokozó antibakteriális (Bacillus, Aliivibrio, Pseudomonas) és gombellenes hatású (Fusarium, Bipolaris) poliacetilének, benzil-benzoát származék és klerodán diterpének alkalmasak lehetnek a növények gombás megbetegedései elleni fenntartható kémiai védekezésre.

Közérthető ismertető
A szerzők új, a korábbinál költséghatékonyabb eljárást dolgoztak ki növények biológiailag aktív hatóanyagainak feltérképezésére. Az aranyvessző családba tartozó növények gyökeréből nyertek ki különféle vegyületeket. Ezek hatékonyan gátolták pl. a kalászos gabonák fuzáriumos és gyökér-rothadásos betegségéért felelős, növénykórokozó gombák szaporodását és környezetbarát növényvédőszerként alkalmazhatók.