VII. Kémiai Tudományok Osztálya

Június hónap kiemelt publikációi

2021. május 28.

Alkáli fémionokkal való aktiválás biztosítja a vízzel és szén-dioxiddal táplált elektrolizálók hatékony működését

Operando cathode activation with alkali metal cations for high current density operation of water-fed zero-gap carbon dioxide electrolysers

Nature Energy 2021, 6, 439-448.
Endrődi, B1; Samu, A1; Kecsenovity, E1; Halmágyi, T1; Sebők, D2; Janáky, Cs1,3;
1Department of Physical Chemistry and Materials Science, Interdisciplinary Excellence Centre, University of Szeged, Szeged, Hungary
2Department of Applied and Environmental Chemistry, Interdisciplinary Excellence Centre, University of Szeged, Szeged, Hungary
3ThalesNanoEnergy Zrt, Szeged, Hungary

Jóllehet a folyamatos áramú CO2-elektrolizáló berendezések működési paraméterei sok esetben már iparilag relevánsak, ugyanakkor a lúgos elektrolitból és a CO2-ból csapadék képződik, amely akadályozza a hosszú távú működést. A közleményben bemutattuk, hogyan lehet elkerülni a csapadékképződést víz anolit és egy operando aktiválási eljárás alkalmazásával, ahol a cella katódját időszakonként átöblítjük alkálifém kation tartalmú oldatokkal.

Proteomimetikus, fehérje-funkciót felismerő foldamer felszín fragmensek

Proteomimetic surface fragments distinguish proteins by function

Chemical Science, 2020,11, 10390-10398
Tököli, A1; MagI, B1; Bartus, E1,2 ; Wéber, E1; Szakonyi, G3; Márton, A, S A4; Czibula, A5; Monostori, E5; Nyitray, L4 and Martinek, A, T1,2
1Department of Medical Chemistry, University of Szeged, Dóm tér 8, Szeged, Hungary
2MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport, University of Szeged, Dóm tér 8, Szeged, Hungary
3Institute of Pharmaceutical Analysis, University of Szeged, Somogyi u. 4., Szeged, Hungary
4Department of Biochemistry, Eötvös Loránd University, Pázmány Péter sétány 1/C, Budapest, Hungary
6Lymphocyte Signal Transduction Laboratory, Institute of Genetics, Biological Research Centre, Temesvári krt. 62, H6726 Szeged, Hungary

Fehérje felszínek befolyásolására használható β-peptid foldamer fragmens könyvtárakat terveztünk. A fragmensek fehérje felszín felismerési mintázatait pull-down kísérletekben vizsgáltuk különböző fehérjéken. A kötődő foldamerek oldallánc-mintázatai fehérje-specifikusnak bizonyultak; megkülönböztették a szerkezetileg hasonló, de különböző funkciójú fehérjéket. A foldamer fragmensek építőkövek lehetnek fragmens-alapú hatóanyagtervezésben, pl. dinamikus kovalens kémia segítségével.

A grafén-oxid méretfüggő aggregációja

Size-dependent aggregation of graphene oxide

Carbon, 2020, 160, 145-155, DOI: 10.1016/j.carbon.2020.01.022
Szabó, T1
; Maroni, P2; Szilágyi, I1,3
1Interdisciplinary Excellence Center, Department of Physical Chemistry and Materials Science, University of Szeged, H-6720, Szeged, Hungary
2Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Geneva, CH-1205, Geneva, Switzerland
3MTA-SZTE Lendület Biocolloids Research Group, University of Szeged, H-6720, Szeged, Hungary

Méretfrakcionált grafén-oxidot (GO) tartalmazó diszperziókat állítottunk elő és jellemeztük kolloid stabilitásukat. Időfüggő dinamikus fényszórásmérésekkel igazoltuk, hogy az aggregációs folyamatok visszaszorulnak a 3-13 közötti pH-tartományban. A kritikus koaguláló koncentrációkkal jellemzett aggregációs viselkedés azonban meglepően jelentős lamellaméret-függést mutat. Eredményeink hasznos mennyiségi információt szolgáltatnak feldolgozható GO diszperziók előállításának tervezéséhez.