VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2022. április hónap kiemelt publikációi

-Revealing hidden features of a Japanese articulated iron lobster via non-destructive local elemental analysis and 3D imaging
-Rape, sunflower and forest honeys for long-term environmental monitoring: Presence of indicator elements and non-photosynthetic carbon in old Hungarian samples
-The effects of glycols on molecular mobility, structure, and permeability in stratum corneum

2022. május 5.

Revealing hidden features of a Japanese articulated iron lobster via non-destructive local elemental analysis and 3D imaging

Japánból származó, vasból készült homár műtárgy belső részleteinek feltárása roncsolásmentes lokális elemanalízissel és 3D képalkotással

Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 2021, 36, 2439-2443
Szentmiklósi, L1; Kis, Z1; Tanaka, M2; Maróti, B; Hoshino, M3; Bajnok, K1 1Energiatudományi Kutatóközpont, Nukleáris Analitikai és Radiográfiai Laboratórium, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33
2Department of History and Culture, Showa Women's University, 1-7-57 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo 154-8533, Japan
3Japan Synchrotron Radiation Research Institute, 1-1-1 Kouto. Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5198, Japan

Szakmai összefoglaló
Szerzők roncsolásmentes elemösszetétel-meghatározási eljárást dolgoztak ki tárgyak belső részeinek vizsgálatára, prompt gamma aktivációs analízis, tomográfia és számítógépes szimulációk együttes felhasználásával. Elsőként egy japán műtárgy összetételét vizsgálták. A 17. századi, vasból készült homár formára alakított lemezkéit szegecsek és kétféle forraszanyag tartja össze. Módszerükkel megállapították, hogy az utóbbiak egyike Cu63Zn37 összetételű bronz, a másik pedig Sn39Pb61 eutektikus ón/ólom ötvözet.

Közérthető ismertető
Magyar nyelvű közérthető ajánló szöveg nem szakértőknek (újságíróknak, érdeklődőknek) (max 400 karakter szóközökkel), Arial 12:
Értékes műkincseket, egyedi anyagtudományi, ipari mintákat roncsolásmentes módszerekkel szabad, ill. célszerű vizsgálni. A képalkotás (radiográfia, ill. tomográfia) és a neutronok segítségével végezhető elemanalízis kombinálásával a Szerzők új eljárást dolgoztak ki. Ezt elsőként egy 17. századbeli japán műtárgy, egy vaslemezkékből összeállított homár vizsgálatára alkalmazták: azonosították az alkotórészek rögzítésére szolgáló forrasztószer összetételét.

Rape, sunflower and forest honeys for long-term environmental monitoring: Presence of indicator elements and non-photosynthetic carbon in old Hungarian samples

Repce, napraforgó és erdei mézek alkalmazása hosszú távú környezeti monitorozásra: indikátor elemek és nem fotoszintetikus eredetű szén jelenléte öreg magyar mézekben

Science of the Total Environment,
Volume 808, 20 February 2022, 152044
Sajtos, Zs1,2; Varga, T3,4; Gajdos, Z1; Burik, P1; Csontos, M1,5; Lisztes-Szabó, Zs3; Jull, A, J, T3,6,7; Molnár, M3; Baranyai, E1
1Atomic Spectroscopy Partner Laboratory, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Debrecen, Hungary
2University of Debrecen, Doctoral School of Chemistry, Hungary
3Isotope Climatology and Environmental Research Centre, Institute for Nuclear Research, Eötvös Loránd Research Network (ELKH), Debrecen, Hungary
4University of Debrecen, Doctoral School of Physics, Debrecen, Hungary
5Department of Physical Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Debrecen, Debrecen, Hungary
6Department of Geosciences, University of Arizona, Tucson, AZ 85721, USA
7University of Arizona, AMS Laboratory, Tucson, AZ 85721, USA

Szakmai összefoglaló
A tanulmány 36 magyarországi repce-, napraforgó- és erdei mézminta elemi összetételének időbeli változását és AMS radiokarbon kormeghatározásának eredményeit mutatja be. A mintákat 1985 és 2018 között Magyarországon gyűjtötték, földrajzilag közeli helyeken. Az elem-összetételi információk alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a méhészeti termékek típustól függetlenül hasznos környezeti információkat nyújtanak az elmúlt évtizedekről, például a levegő Pb-koncentrációjának csökkenő tendenciája így is nyomonkövethető. A radiokarbon eredmények azonban kevésbé egyeznek a légköri háttér (bomba csúcs) alapján vártakkal. A mézminták fajlagos radiokarbon aktivitásában véletlenszerű változásokat figyeltek meg. Ennek alapján a repce-, napraforgó- és erdei mézminták nem annyira megbízhatóak a radiokarbonos kormeghatározáshoz, mint – szerzők korábbi tapasztalatai szerint – az akácmézek. A radiokarbonos eredmények azt mutatják, hogy a repce-, napraforgó- és erdei mézminták tartalmazhatnak nem fotoszintetikus eredetű szenet, mely feltehetően a talajból származik. Ezek alapján a mézek hosszabb időtávú környezeti rekonstrukciós célú kutatása során ügyelni kell a méz fajtájára is.

Közérthető ismertető
A tanulmány szerzői 1985 és 2018 között gyűjtött magyarországi repce, napraforgó és erdei méz mintákon végeztek elemösszetétel és radioszén alapú kormeghatározás vizsgálatokat. Az elemösszetételi eredmények a méz típusától függetlenül hasznos környezeti információval szolgáltak az elmúlt évtizedekről, például a levegőbe kibocsátott ólom koncentrációjának csökkenéséről. Az akácméznél tapasztaltakkal ellentétben ezek a mézfajták azonban kevésbé megbízhatóak a radiokarbonos kormeghatározás esetén. Eredmények alapján ügyelni kell tehát a méz fajtájára is, ha a környezet múltban lejátszódó folyamatainak felderítéséhez, rekonstruálásához a mézek segítségével történő radioszénen alapuló kormeghatározását használják.

The effects of glycols on molecular mobility, structure, and permeability in stratum corneum

A glikolok hatása a stratum corneum molekuláris mobilitására, szerkezetére és permeabilitására

Journal of Controlled Release,
2022, 343, 755-764
Kis, N1; Berkó, Sz1; Gunnarsson, M2; Spar, E2
1Institute of Pharmaceutical Technology and Regulatory Affairs, Faculty of Pharmacy, University of Szeged
2Division of Physical Chemistry, Chemistry Department, Lund University

Szakmai összefoglaló
A dermális hatóanyagbevitel rendkívüli kihívást jelent a gyógyszerformulálás során a bőr legkülső rétege, a stratum corneum, barrier funkciója miatt. Permeáció fokozó módszerek segítségével a barrier csökkenthető, így a dermális hatóanyag bevitel hatékonysága növelhető. A szerzők különböző glikolok, mint permeáció fokozó anyagok hatásmechanizmusát vizsgálták molekuláris szinten NMR spektroszkópia segítségével, melyek jól korreláltak a humán bőrön végzett Raman permeációs vizsgálatokkal.

Közérthető ismertető
A bőrön keresztül történő hatóanyag bevitel rendkívüli kihívást jelent a gyógyszeriparban és a kozmetikai iparban egyaránt, hiszen a bőr egyik feladata éppen a külső hatások elleni védelem. Szerzők az e gátlás csökkentésére szolgáló molekulák hatását tanulmányozták molekuláris szinten. Ezzel párhuzamosan vizsgálták „tapasztalati” úton is a bőrön keresztül történő felszívódás változását. Utóbbi eredményei megerősítették a molekuláris szintű megfigyeléseket. A kísérleti eredmények alapján a bőrön keresztül történő hatóanyag-bevitel lehetőségére építő, ún. dermális készítmények hatékonysága javítható.