Az MTA pályázatai

Az Akadémiai Ifjúsági Díj

Az Akadémiai Ifjúsági Díj nem kisszámú „győztes” érmes helyezését megállapító díj, célja elsősorban a pályamunkájuk alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számban való elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása.

TOVÁBB
Lezárult az MTA Posztdoktori Programjának első fejezete Lezárult az MTA Posztdoktori Programjának első fejezete

Lezárult az MTA Posztdoktori Programjának első fejezete

Majd 200 kutatónak biztosított lehetőséget a Magyar Tudományos Akadémia 2013-ban indított programja arra, hogy bekapcsolódhasson az akadémiai és egyetemi kutatóműhelyekben folyó munkába. Összeállításunkban az MTA Posztoktori Programjának eddigi eredményeit tükröző adatok mellett az elmúlt években támogatást nyert kutatók záróbeszámolói is olvashatók.

TOVÁBB

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 10 /2022. (IV. 14.) számú határozata a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázatról

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 14. §-ában, és a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályában biztosított jogkörében eljárva, a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat jellemzőit, a pályázatokat és támogatott kutatásokat értékelő szakmai testület felépítését, feladatait és a pályázatokat és a támogatott kutatásokat értékelő eljárást a jelen szabályzatban foglaltak szerint határozza meg.

TOVÁBB

Pedagógus Kutatói Pályadíj

A Magyar Tudományos Akadémia 1968. évi közgyűlésének határozata alapján alapított „Pedagógus Kutatói Pályadíj” odaítélésének rendjét a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 9/2015. (IV.17.) számú határozata fogadta el. E határozat alapján a Magyar Tudományos Akadémia évente meghirdeti a Pedagógus Kutatói Pályadíjat a közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok számára, akik az oktató munka mellett tudományos tevékenységet folytatnak.

TOVÁBB

Könyv- és Folyóirat-kiadás támogatási pályázat

Az MTA elnöke minden év őszén, a következő évre vonatkozó, a könyvekre nyílt, a tudományos folyóiratokra és internetes tudományos tartalmakra meghívásos pályázatot ír ki. A meghívásos pályázaton részt venni jogosult folyóiratok és tartalmak körét az MTA tudományos osztályai határozzák meg.

TOVÁBB
A Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj A Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj

A Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj

Az elismerést 2010-ben alapította az MTA. A hagyatékának egy részét a Magyar Tudományos Akadémiának felajánló dr. Mohar Lászlóné Sóti Borbála végakaratának megfelelően létrehozott elismerést minden esztendőben három 35 év alatti kutató nyerheti el. A díjjal egyszeri, bruttó 200 ezer forinttal járó jutalom jár. A pályázattal elnyerhető pályadíj célja, hogy a tudomány eszközeivel segítse elő a helyi és a globális emberi környezet megóvását, a biológiai sokszínűség védelmét, valamint környezetbarát technológiák kifejlesztését és megvalósítását.

TOVÁBB
A tanórák játékosítása A tanórák játékosítása

A tanórák játékosítása

Szabó Csaba, az MTA-ELTE Matematikai Tanuláselméleti Kutatócsoport vezetője, Az elmélet és gyakorlat találkozása – elköteleződés és flow élmény elmélete az iskolában címmel tartott előadást, amely keretében a legfrissebb kutatások eredményeit is ismertette. Eszerint a megfelelő módszerek használata mellett az ELTE matematikatanár szakán a több mint 40 százalékról 17-re csökkent a lemorzsolódás, a vizsgaeredmények pedig 32 százalékkal javultak.

TOVÁBB
Az óvoda-iskola átmenet segítése - Józsa Krisztián & Podráczky Judit (MTA-MATE Kora Gyermekkor Kutatócsoport) Az óvoda-iskola átmenet segítése - Józsa Krisztián & Podráczky Judit (MTA-MATE Kora Gyermekkor Kutatócsoport)

Az óvoda-iskola átmenet segítése - Józsa Krisztián & Podráczky Judit (MTA-MATE Kora Gyermekkor Kutatócsoport)

A kora gyermekkori fejlődés, nevelés kérdései és annak hosszabb távú hatásai iránt az utóbbi néhány évtizedben nemzetközi és hazai színtéren is egyre élénkebb a kutatói érdeklődés, melynek hátterében a kora gyermekkori időszak és az azt biztosító nevelés, ellátás stratégiai szerepének a felismerése áll, ezzel összefüggés-ben pedig az a tény, hogy a kora gyermekkori nevelésbe történő beruházás hosszú távon társadalmi-gazdasági megtérülést eredményez.

TOVÁBB
Korszerűsíthető-e a magyar olvasásoktatás? – Videó Korszerűsíthető-e a magyar olvasásoktatás? – Videó

Korszerűsíthető-e a magyar olvasásoktatás? – Videó

Az MTA-PTE Olvasási Fluencia Szövegértés Kutatócsoport kutatási eredményei szerint a magyar gyerekek szövegértési problémáinak gyökere az olvasásban rejlik, a tanulók negyede ugyanis már az olvasás technikáját sem sajátítja el jól az alsó tagozatban. Steklács Jánossal Gombár Gabriella beszélget a Tudástér című műsorban.

TOVÁBB
Miért nem tudnak jól olvasni a magyar diákok? Miért nem tudnak jól olvasni a magyar diákok?

Miért nem tudnak jól olvasni a magyar diákok?

A magyar diákok 27 százaléka funkcionális analfabéta, az olvasási nehézségekkel küzdők kétharmada nem jut megfelelő szakmai segítséghez – többek között ez derült ki a legutóbbi PISA-felmérésen. A 15 éves diákok közel harmada az alapvető, a hétköznapi életben használt szövegtípusokat sem tudják értelmezni. Mi az oka a rendre alulteljesítésnek?

TOVÁBB

Pályázat a Visegrádi országok tudományos akadémiáinak 2024. évi Ifjúsági Díjára

A visegrádi országok tudományos akadémiái évente egy-egy tudományterületen Ifjúsági Díjjal jutalmaznak 35 évesnél fiatalabb kutatókat a tudományos életben elért eredményeik, teljesítményük elismerésére. A nemzeti akadémiák javaslata alapján országonként egy-egy kutató részesül díjazásban. A 2024. évi díj tudományterülete: Modern társadalom- és gazdaságtörténet

TOVÁBB
  • 290 találat
  • További