Az MTA pályázatai

Az Akadémiai Ifjúsági Díj

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára alapította 1972-ben, 16/1972. (A.K. 18.) MTA-F sz. utasításával, az akadémiai tudományos kutatóhelyen dolgozó 30 év alatti fiatal kutatók szakmai munkájának ösztönzésére és a kiemelkedő tudományos eredmények elismerésére. Az Akadémiai Ifjúsági Díj tehát nem kis számú "győztes" érmes helyezését megállapító díj, célja elsősorban a pályamunkájuk és intézeti igazgatójuk minősítése alapján arra érdemes fiatal kutatók minél nagyobb számának elismerése, tudományos munkájuk ösztönzése, támogatása.

A Díj elnyerésére egyéni munkával elért tudományos és műszaki eredménnyel lehetett pályázni. A Díjat alapító főtitkári utasítás a benyújtható pályázati témák típusainak széles körét határozta meg, nevezetesen: könyv, cikk, cikksorozat, szabadalom, találmány, doktori értekezés, berendezés tervezés, építés, amelyek elismerő hazai vagy külföldi szakmai visszhangot váltottak ki.

Az elmúlt 29 év alatt a Díj alapításáról szóló utasítás többször módosult, de az eredeti alapítói szándék lényegében nem változott: 1983-tól a pályázók korhatára 35 évre emelkedett és az egyéni teljesítmény mellett a csoportmunka is elismerési lehetőséget kapott. A nyolcvanas években a Díj sorsa összefonódott az "Alkotó Ifjúság" országos pályázati rendszerrel, s az értékelésben kiemelten szerepelt a pályamunka gyakorlati értéke, megvalósíthatósága, társadalmi hasznossága.

Az elmúlt évtized pályázati kiírásai és értékelési metodikája a pályamunkák tudományos értékére helyezi a hangsúlyt, a pályamunka tudományelméleti, tudomány-módszertani, kulturális vagy oktatási jelentősége és társadalmi hasznossága mellett.

A pályázati felhívást az Akadémia főtitkára az akadémiai intézmények (kutatóintézetek és támogatott kutatóhelyek) vezetőihez intézet levélben teszi közzé, az adományozás évét megelőző év júniusában.

A pályázatot a tematikailag illetékes akadémiai intézmény igazgatójához kell benyújtani, aki azt az intézmény szakmai zsűrijének véleménye alapján értékeli, majd a pályamunkát az értékeléssel együtt megküldi az MTA Titkárságának.

Az MTA Titkársága illetékes tudományterületi főosztálya – szakértők bevonásával – rangsorolja a pályaműveket, amelynek alapján az Akadémia főtitkára – meghatározva a díjazásra fordítható keretösszeget, – dönt a díjak odaítéléséről.

Az Akadémiai Ifjúsági Díj oklevéllel és pénzjutalommal jár, amelynek összege egyéni pályázat esetén 100 000 forint, együttes pályázat esetén személyenként legalább 40 000 forint.

A Díjat az Akadémia főtitkára egy ez alkalomra rendezett ünnepélyes fogadáson adja át. A díjazottak névsorát és a nyertes pályamunkák címét az Akadémiai Értesítő közli.