Az MTA pályázatai

Pedagógus Kutatói Pályadíj

A Magyar Tudományos Akadémia 1968. évi közgyűlésének határozata alapján alapított „Pedagógus Kutatói Pályadíj” odaítélésének rendjét a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 9/2015. (IV.17.) számú határozata fogadta el. E határozat alapján a Magyar Tudományos Akadémia évente meghirdeti a Pedagógus Kutatói Pályadíjat a közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok számára, akik az oktató munka mellett tudományos tevékenységet folytatnak.

A pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki közoktatási intézményben (gimnáziumban, szakközépiskolában, általános iskolában) legalább öt éve foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik.

Pályázni lehet olyan tudományos munkával (monográfiával, nagyobb terjedelmű tanulmánnyal, kísérleti eljárási eredménnyel, forráskiadvánnyal stb.), amelynek hozama tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén.

A benyújtott pályaművet a tudományterületileg illetékes akadémiai kutatóintézet bírálja el, majd az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának szakbizottságai rangsorolják. A bírálók és a szakbizottságok értékelő véleményére támaszkodva az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amelynek alapján az MTA elnöke dönt a díjazottak személyéről.

Évente legalább 12 pályadíj ítélhető oda. A pályadíj összege személyenként bruttó kétszázezer forint.

A díjakat az Akadémia főtitkára ünnepélyes keretek között, az elbírálást követő év januárjában adja át.

A 2019-re vonatkozó pályázat ide kattintva elérhető.