Az MTA pályázatai

Megjelent az MTA Posztdoktori Kutatói Program 2014–2016. évi beszámolókötete

2019. január 15.

A második alkalommal 2014-ben meghirdetett program a fiatal, tudományos fokozatot megszerzett kutatók számára biztosított lehetőséget kutatómunka végzésére a legjobb hazai tudományos műhelyekben – az MTA kutatóhálózatában és a hazai egyetemeken. Az MTA Posztdoktori Kutatói Programjának emellett célja volt, hogy támogassa a kutatói mobilitást, külföldi kutatóknak a hazai kutatásokba való bevonását, segítse a külföldről hazatérő fiatal kutatók bekapcsolódását a legszínvonalasabb hazai kutatóhelyek munkájába.

A programra a 35. életévüket még be nem töltött, PhD- vagy DLA-fokozattal és kutatási tapasztalattal rendelkező magyarországi és külföldi kutatók pályázhattak. A 24 hónapnyi határozott idejű támogatás lejártát követően összesen 72 kutató számolt be tevékenységéről. A beszámolókból az MTA-n folyó posztdoktori kutatások megismertetésére kötetet állítottunk össze – a dokumentum itt tölthető le PDF-formátumban.