Az MTA pályázatai

Lezárult az MTA Posztdoktori Programjának első fejezete

Majd 200 kutatónak biztosított lehetőséget a Magyar Tudományos Akadémia 2013-ban indított programja arra, hogy bekapcsolódhasson az akadémiai és egyetemi kutatóműhelyekben folyó munkába. Összeállításunkban az MTA Posztoktori Programjának eddigi eredményeit tükröző adatok mellett az elmúlt években támogatást nyert kutatók záróbeszámolói is olvashatók.

2023. április 25.

Az MTA elnöke 2013-ban azzal a megfontolással hirdette meg az MTA Posztdoktori Programját, hogy a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, a Lendület Program és az akkori MTA támogatott kutatócsoport-hálózat mellett a teljes kutatói pályaív kiépülését szolgálja, és erősítse a kutatócsoportok versenyképességét. Ennek megfelelően a program célja

a fiatal, doktori fokozattal rendelkező kutatógeneráció támogatása és pályán tartása volt,

ugyanakkor lehetőséget adott az akadémiai, később, 2014-től, az egyetemi kutatóműhelyeknek is, hogy külföldön tapasztalatot szerzett magyar posztdoktorokat vagy külföldi posztdoktor kutatókat is bevonhassanak kutatómunkájukba.

A befogadó intézmény vezetője által jóváhagyott pályázatokat a kutatócsoportok / egyetemi tanszékek vezetői adhatták be 35 év alatti és a pályázás évét megelőző 3 évben doktori fokozatot szerzett posztdoktor kutatók 24 hónapnyi, teljes munkaidejű foglalkoztatására. A pénzbeli juttatás havi bruttó 300 000 Ft volt, kiegészítve évi 600 000 Ft, külföldi posztdoktor kutató esetén 1 200 000 Ft utazási és lakhatási támogatással, azzal a feltétellel, hogy a támogatás ideje alatt semmilyen más posztdoktori vagy egyéb ösztöndíjat nem vehetnek igénybe a támogatottak.

A pályázatokat az MTA elnöke által létrehozott bírálóbizottság tagjai értékelték a kutatásvezető és a posztdoktor kutató eddigi eredményei, a közösen összeállított kutatási munkaterv, valamint a várható tudományos eredmények jelentősége alapján. A támogatói döntést az MTA elnöke hozta meg.

A nyertes kutatókkal szemben elvárás volt, hogy a posztdoktori időszak végéig nemzetközi folyóiratban publikálható tudományos eredményeket érjenek el,

a támogatott kutatási témában a témavezető kutató szakmai hozzájárulásával nemzetközileg meghirdetett pályázatot nyújtsanak be Magyarországon megvalósítandó tudományos projektre, illetve – tudományterülettől függően – kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalkozásokkal és egyéb szervezetekkel együttműködést alakítsanak ki eredményeik hasznosítására.

Az akadémiai posztdoktori támogatást elnyert kutatók a támogatás lejártát követő 2 hónapon belül a kutatásvezetővel közös kutatási jelentést és kommunikációs összefoglalót készítettek. Ez utóbbiak – évfolyamokra bontva – elektronikus formában a cikk alján elérhetők.

Az MTA Posztdoktori Program első pályázati felhívására 2013-ban 100 pályázat érkezett, ebből a bírálóbizottság 65 pályázatot talált támogatásra méltónak, a visszalépések miatt végül 53 posztdoktor kutató kezdte meg munkáját a befogadó intézményekben 2013. szeptember 1-jével. A támogatottak között 13-an a bölcsészet- és társadalomtudományok, 17-en az élettudományok, 23-an pedig a matematikai és természettudományok művelői voltak.

A 2014. évi pályázati felhívásra, amelyen már egyetemi tanszékek is befogadók lehettek, 119 érvényes pályázat érkezett, a támogatásra méltónak bizonyuló 84 pályázat közül 72 posztdoktor kezdte el és fejezte be kutatásait. Közülük 16 kutató a bölcsészet- és társadalomtudományok, 22 kutató az élettudományok, 34 kutató a matematikai és természettudományok területén végezte kutatásait.

2015-ben 154 érvényes pályázat bírálatát végezte el a bizottság, ebből az MTA elnökének döntése értelmében 90 pályázat került a támogatottak közé. A tényleges kutatásokat a visszalépések miatt 74 posztdoktor kutató végezte el: 24 a bölcsészet- és társadalomtudományok, 23 az élettudományok és 27 a matematikai és természettudományok területéről.

Az MTA Posztdoktori Programja összesen 199 posztdoktor kutatónak – ebből 24 külföldinek – biztosított lehetőséget, hogy bekapcsolódjon az akadémiai és egyetemi kutatóműhelyekben folyó kutatásokba. A későbbiekben többen közülük Lendület-támogatásban is részesültek, illetve a Bolyai-ösztöndíjat is elnyerték, hogy csak az akadémiai támogatásokat említsük.

A Posztdoktori Program második fejezete 2016-ban indult a Prémium Posztdoktori Kutatói Programmal.

Az MTA Posztoktori Programjának keretében támogatást nyert kutatók záróbeszámolói:

2013-2015
2016
2014-2021