Közérdekű adatok

I. A Magyar Tudományos Akadémia szervezeti, személyzeti adatai

Áttekintés

I/1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve és elérhetősége

Hivatalos név
Magyar Tudományos Akadémia

Székhely
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Postacím
1245 Budapest, Pf. 1000.

Telefonszám
+36 1 411 6100

Központi elektronikus levélcím
info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Honlap
mta.hu

I/2. Szervezeti felépítés

Szervezeti ábra

A Magyar Tudományos Akadémia szervezetét és szervezeti egységeit bemutató ábra.

I/3. A szerv vezetői

Freund Tamás, az MTA elnöke

Tel.: +36 1 332 7176

Kollár László Péter, az MTA főtitkára

Tel: +36 1 311 9812

Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese

Tel.: +36 1 411 6109

Kosztolányi György, az MTA alelnöke (élő természettudományok)

Tel: +36 1 302 4808

Lamm Vanda, az MTA alelnöke (társadalomtudományok)

Tel: +36 1 302 4808

Hudecz Ferenc, az MTA alelnöke (élettelen természettudományok)

Tel: +36 1 302 4808

I/4. Ügyfélkapcsolat

Kommunikációs Főosztály

Főosztályvezető: Simon Tamás
MTA Székház
1051, Budapest, Széchenyi István tér 9.
Telefon: +36 1 411 6321
E-mail: info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

I/5. Testület létszáma, összetétele

Tájékoztatás a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjairól

Az MTA köztestületi tagjainak létszáma: 17 621 fő hazai tag, 1875 külső tag
Az MTA hazai tagjainak száma: 336 fő
Az MTA Doktora címmel rendelkező személyek létszáma: 2514 fő

A Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról a 4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet rendelkezik.

I/6. Felügyelt, más közfeladatot ellátó szerv

Nincs ilyen szerv.

I/7. Gazdálkodó szervezetek

Az MTA többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok listája.

A gazdasági társaság

Megnevezése

Székhelye, további elérhetőségei

Képviseletre jogosult személy(ek) megnevezése

Fő tevékenysége

Az MTA tulajdoni hányadának aránya

MTA Vagyonkezelő Kft.

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

MTA Titkársága
(Dallos Sarolta, Baloghné dr. Balla Andrea, dr Medve Zsuzsanna)

6420 08

Vagyonkezelés (holding)

100 %

I/8. Közalapítványok

Az MTA Köztestület közalapítványban alapítói jogokat nem gyakorol.

I/9. Alapított költségvetési szervek

Az MTA irányítása, felügyelete alá tartozó köztestületi költségvetési szervek, jóléti és egyéb intézmények

MTA Titkársága
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Vezető: Freund Tamás, az MTA elnöke
Alapító okirat

MTA Könyvtár és Információs Központ
1051 Budapest, Arany János u. 1.
Vezető: Monok István, főigazgató
Alapító okirat

MTA Területi és Akadémiai Bizottságok Titkársága
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Vezető: Kőnig Marianna, igazgató
Alapító okirat

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Titkársága
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Elnök: Maurer Dóra
Ügyvezető elnök: Ferencz Győző
Alapító okirat

Akadémiai Óvoda és Bölcsőde
1022 Budapest, Barsi utca 3.
Vezető: Kertész Tímea, óvodavezető
Alapító okirat

MTA Üdülési Központ
1051 Budapest, Nádor utca 7.
Vezető: Botta Attila, igazgató
Alapító okirat

MTA Létesítménygazdálkodási Központ
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Vezető: Buskó Sándor, igazgató
Alapító okirat

I/10. Az MTA által alapított időszaki lapok (folyóiratok)

Akadémiai Értesítő

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
Email:info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Medve Zsuzsa

A szerkesztőség elérhetősége
MTA Titkárság
Jogi és Igazgatási Főosztály
1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel: +36 1 411 6322

Magyar Tudomány

Kiadó
Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
koordináció: Kommunikációs Főosztály
Tel: +36 1 411-6321
email: info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Főszerkesztő
Bollobás Enikő

A szerkesztőség elérhetősége
Magyar Tudomány Szerkesztősége
1051 Budapest,Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 317 9524
Honlap: mersz.hu

Antik Tanulmányok

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
Email: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Szepessy Tibor

A szerkesztőség elérhetősége
Prof. Szepessy Tibor
Antik Tanulmányok
1114 Budapest Bocskai út 21.
E-mail: horvath [at] eotvoscollegium [dot] hu

Analysis Mathematica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Móricz Ferenc

Szerkesztőség elérhetősége
Szegedi Tudományegyetem
Bolyai Intézet
6720 Szeged
Aradi vértanúk tere 1.
Tel./Fax: +36 62 544 548
E-mail: analmath [at] math [dot] u-szeged [dot] hu

Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Závoti József

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Geodaetica et Geophysica
9401 Sopron Pf. 5
Tel.: +36 99 508 340
Fax: +36 99 508 355
E-mail: //akkrt [dot] hu/actagg [at] ggki [dot] hu" target="_blank">actagg [at] ggki [dot] hu

Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Marosi Ernő

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Historiae Artium
1250 Budapest Pf. 27
Tel.: +36 1 375 9011 / 538
Fax: +36 1 375 049

Acta Agronomica Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Bedő Zoltán

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Agronomica Hungarica
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete
2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.
Telefon: +36 22 569-588
Fax: +36 22 460-213
E-mail: actaagr [at] mail [dot] mgki [dot] hu

Acta Alimentaria

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Bedő Zoltán

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Alimentaria
Központi Környezet- Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet
1022 Budapest Herman Ottó út 15.
Tel.: +36 1 356 4673 vagy 355 8244/179
Fax: +36 1 356 4673
E-mail: actaalim [at] cfri [dot] hu

Acta Biologica Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Elekes Károly

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Biologica Hungarica
8237 Tihany Pf. 35
Tel.: +36 87 448 244/103
Fax: +36 87 448 006
E-mail: elekes [at] tres [dot] blki [dot] hu

Acta Botanica Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Borhidi Attila

Szerkesztőség elérhetősége
Prof. Borhidi Attila
Pécsi Tudományegyetem
Növénytani Tanszék
7624 Pécs Ifjúság útja 6.
E-mail: borhidi [at] ttk [dot] pte [dot] hu

Acta Ethnographica Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Fülemile Ágnes

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Ethnographica Hungarica
BTK Néprajztudományi Intézet
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. B épület, 8. emelet
Levélcím: 1453 Budapest, Pf. 33.
E-mail: fulemile [dot] agnes [at] btk [dot] mta [dot] hu

Agrokémia és Talajtan

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Várallyay György

Szerkesztőség elérhetősége
Agrokémia és Talajtan
1525 Budapest Pf. 35
Tel.: +36 1 356 4591
E-mail: g [dot] varallyay [at] rissac [dot] hu

Acta Juridica Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Lamm Vanda

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Juridica Hungarica
1250 Budapest Pf. 25
Tel.: +36 1 355 7384
Fax. +36 1 375 7858
E-mail: lamm [at] jog [dot] mta [dot] hu

Acta Linguistica Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztők
Kiefer Ferenc, É.Kiss Katalin

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Linguistica Hungarica
1068 Budapest Benczúr u. 33.
Tel.: +36 1 351 0413, +36 1 321 4830/153
Fax: +36 1 322 9297
E-mail: kiefer [at] nytud [dot] hu, ekiss [at] nytud [dot] hu, siptar [at] nytud [dot] hu

Acta Mathematica Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Császár Ákos

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Mathematica Hungarica
1364 Budapest Pf. 127
Tel.: +36 1 483 8305
Fax: +36 1 483 8333
E-mail: szabados [dot] jozsef [at] renyi [dot] mta [dot] hu

Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Nagy Károly

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Semmelweis Egyetem, Orvosi Mikrobiológiai Intézet
1445 Budapest Pf. 370
Tel.: +36 1 210 2930/56104
Fax: +36 1 210 2959
E-mail: actamih [at] net [dot] sote [dot] hu

Acta Oeconomica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Prof. Dr. Mihályi Péter

Szerkesztőség elérhetősége
Prof. Dr. Mihályi Péter tanszékvezető
Budapesti Corvinus Egyetem, Makroökonómiai Tanszék
Budapest, 1093 Fővám tér 8.
E-mail: judit [dot] vanyai [at] krtk [dot] mta [dot] hu

Acta Orientalia Academiae Scientarium Hungaricae

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Vásáry István

Szerkesztőség elérhetősége
Prof. Vásáry István főszerkesztő
ELTE Orientalisztikai Intézet
1088 Budapest Múzeum krt. 4/D
E-mail: vasaryi [at] gmail [dot] com

Acta Physiologica Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Rosivall László

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Physiologica Hungarica
Semmelweis University, Faculty of Medicine, Institute of Pathophysiology
Nagyvárad tér 4, H-1089 Budapest, Hungary
Telefon/Fax: +36-1-2100-100
E-mail: aph [at] semmelweis-univ [dot] hu

Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Király Zoltán

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica
1525 Budapest Pf. 102
Tel.: +36 1 487 7533
Fax: +36 1 487 7555
E-mail: acta [at] nki [dot] hu

Archaeologiai Értesítő

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Kovács Tibor

Szerkesztőség elérhetősége
Archaeológiai Értesítő
Magyar Nemzeti Múzeum
1370 Budapest Pf. 364
Tel.: +36 1 338 2122
Fax: +36 1 338 2673

Acta Veterinaria Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Harrach Balázs

Szerkesztőség elérhetősége
ACTA VETERINARIA HUNGARICA
MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézet
1581 Budapest, Pf. 18
Tel.: +36 1 467 4081 (főszerkesztő) vagy +36 1 213 9793 (szerkesztő)
Fax: +36 1 467 4076 (főszerkesztő) vagy +36 1 213 9793 (szerkesztő)
E-mail: balazs [dot] harrach [at] gmail [dot] com(főszerkesztő) vagy szekely [dot] a [at] mail [dot] datanet [dot] hu(szerkesztő)

Central European Geology

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Demény Attila

Szerkesztőség elérhetősége
CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY
Dr. Demény Attila főszerkesztő
MTA Geokémiai Kutatóintézet
1112 Budapest Budaörsi út 45.
Tel: +36 1 309 2681
Tel/fax: +36 1 319 3137
E-mail: demeny [at] geochem [dot] hu

Építés -Építészettudomány

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Gáspár Zsolt

Szerkesztőség elérhetősége
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészettörténeti és Műemléki Tanszék
1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. K II. 60.
Tel: +36 1 463 1330
Fax: +36 1 463 1638

Magyar Pszichológiai Szemle

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Pléh Csaba

Szerkesztőség elérhetősége
MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE
Prof. Pléh Csaba
EKF Pszichológia Tanszéke
3300 Eger Eszterházy tér 1.
E-mail: szemle [at] ektf [dot] hu

Művészettörténeti Értesítő

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Jávor Anna

Szerkesztőség elérhetősége
Művészettörténeti Értesítő
Magyar Nemzeti Galéria
1250 Budapest Pf. 31
E-mail: javor [dot] anna [at] mng [dot] hu
Tel.: +36 1 375 8858
Fax: +36 1 375 8898

Studia Musicologica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Tallián Tibor

Szerkesztőség elérhetősége
STUDIA MUSICOLOGICA
H-1250 Budapest, Pf. 9
Fax: +36 1 375 9282
E-mail: studia [at] btk [dot] mta [dot] hu

Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Pálfy Péter Pál

Szerkesztőség elérhetősége
STUDIA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM HUNGARICA
Sági Gábor
1364 Budapest Pf. 127
Tel.: +36 1 483 8344
Fax: +36 1 483 8333
E-mail: smh [dot] studia [at] renyi [dot] mta [dot] hu

Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Nyomárkay István

Szerkesztőség elérhetősége
STUDIA SLAVICA
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
1088 Budapest Múzeum krt. 4/D
Fax: +36 1 485 5210
E-mail: nyomarkay [at] freemail [dot] hu; janurik [at] yahoo [dot] com

Társadalomkutatás

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Palánkai Tibor

Szerkesztőség elérhetősége
Társadalomkutatás
Prof. Palánkai Tibor
Corvinus Egyetem, Európai Tanulmányi és Oktatási Központ,
1093 Budapest, Fővámtér 8.
E-mail: rozgonyi [at] socio [dot] mta [dot] hu; gathy [at] socio [dot] mta [dot] hu

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Maróth Miklós

Szerkesztőség elérhetősége
Prof. Maróth Miklós
Acta Antiqua
2087 Piliscsaba Egyetem u. 1.
Telefon: +36 26 577 001
Fax: +36 26 374 570
E-mail: maroth [at] btk [dot] ppke [dot] hu

Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae

Kiadó
Akadémiai Kiadó Zrt.
Cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.
Tel.: +36 1 464 8282
E-mail: info [at] akkrt [dot] hu

Főszerkesztő
Gabler Dénes

Szerkesztőség elérhetősége
Acta Archaeologica
1014 Budapest Úri u. 49.
Tel.: +36 1 375 9011
Fax: +36 1 224 6719

I/11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

Nincs ilyen szerv. Az MTAtv. 3. § alapján:

„Az Akadémia elnöke kétévente beszámol az Országgyűlésnek az Akadémia munkájáról, valamint a magyar tudomány általános helyzetéről.

Az akadémia elnöke évente tájékoztatja a Kormány az Akadémia munkájáról, valamint a magyar társadalom és gazdaság fellendítése érdekében elért eredményeiről."