Közérdekű adatok

I. Az MTA Titkárságának szervezeti, személyzeti adatai

Áttekintés


I/1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve és elérhetősége

Hivatalos név
Magyar Tudományos Akadémia Titkársága

Székhely
1051 Budapest, Nádor u. 7.

Postacím
1051 Budapest, Nádor u. 7.
1245 Budapest, Pf. 1000.

Telefonszám
+36 1 411 6100

Központi elektronikus levélcím
info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Honlap
mta.hu

I/2. Szervezeti felépítés

Az MTA Titkársága szervezetét és szervezeti egységeit bemutató ábra.

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Alapító Okirata.

Az egyes szervezeti egységek feladatai: az MTA Titkársága Szervezeti és Működési Szabályzata

I/3. A szerv vezetői

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának vezetője

Freund Tamás, az MTA elnöke

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 332 7176
Fax: +36 1 332 8943
E-mail: elnokseg [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Az elnök munkáját a főtitkár és a főtitkárhelyettes segíti

Kollár László Péter, az MTA főtitkára

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 311 9812
Fax: +36 1 312 8483
E-mail: fotitkar [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Erdei Anna, az MTA főtitkárhelyettese

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 312 7069
Fax: +36 1 311 3868
E-mail: fotitkarhelyettes [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Az MTA Titkársága szervezeti egységeinek vezetői

Elnöki és Alelnöki Titkárság

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 332 7176, +36 1 331 9353
Titkárságvezető: Bőhm Gergely
E-mail: bohm [dot] gergely [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 311 9812
Főosztályvezető: Balla Andrea
E-mail: balla [dot] andrea [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Köztestületi Igazgatóság

1051 Budapest, Nádor u 7.
Tel.: +36 1 411 6206
Igazgató: Oberfrank Ferenc
E-mail: oberfrank [dot] ferenc [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Gazdasági Igazgatóság

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6130
Gazdasági Igazgató: Dallos Sarolta
E-mail: dallos [dot] sarolta [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Jogi és Igazgatási Főosztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel: +36 1 411 6322
Főosztályvezető: Medve Zsuzsa
E-mail: medve [dot] zsuzsa [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Kutatási Pályázatok Főosztálya

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411-6334
Főosztályvezető: Sárpátki Árvácska
E-mail: sarpatki [dot] arvacska [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Humánpolitikai Főosztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411-6193
Főosztályvezető: Lessi Lívia
E-mail: lessi [dot] livia [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Doktori Tanács Titkársága

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6100/221
Főosztályvezető: Kozári Monika
E-mail: kozari [dot] monika [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Kommunikációs Főosztály

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: +36 1 411 6321
Főosztályvezető: Simon Tamás
E-mail: simon [dot] tamas [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Ellenőrzési Főosztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6113
Főosztályvezető: Kedves-Jerszi Edit
E-mail: kedves-jerszi [dot] edit [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Informatikai Főosztály

1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel.: +36 1 411 6152
Főosztályvezető: Homics András
E-mail: homics [dot] andras [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

I/4. Ügyfélkapcsolat

Kommunikációs Főosztály
MTA Székház
1051, Budapest, Széchenyi István tér 9.
Telefon: +36 1 411 6321
E-mail: info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

I/5. Testület létszáma, összetétele


Nincs ilyen adat.

I/6. Felügyelt, más közfeladatot ellátó szerv


Nincs felügyelt költségvetési szerv.

I/7. Gazdálkodó szervezetek


Nincs ilyen szervezet.

I/8. Közalapítványok


Nincs ilyen szervezet.

I/9. Alapított költségvetési szervek


Nincs ilyen szervezet.

I/10. Az MTA Titkárság által alapított lapok neve

Nincs ilyen.

I/11. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

A felügyeleti, irányító szervi feladatokat ellátó köztestület neve
Magyar Tudományos Akadémia

Székhelye
1051 Budapest Széchenyi István tér 9.

Telefon
+36 1 441 6100
E-mail
info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Honlap
mta.hu