Közérdekű adatok

Az MTA Köztestületének gazdálkodási adatai

Áttekintés


Működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések

Az MTA Titkárságánál végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos lezárult ellenőrzések nyilvános megállapításokat nem tartalmaztak.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Az MTA Titkárságára vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításokat nem tartalmaztak.

A működés eredményessége, teljesítmény

A Magyar Tudományos Akadémia feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Lásd az MTA beszámolóját az Országgyűlés számára a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről

A működési statisztika

A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Lásd az MTA beszámolóját az Országgyűlés számára a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről

Költségvetések, beszámolók

Beszámolók

Éves költségvetési beszámoló 2020

Éves költségvetés beszámoló 2019

Éves költségvetési beszámoló 2018

Éves költségvetési beszámoló 2017

Éves költségvetési beszámoló 2016

Éves költségvetési beszámoló 2015

Éves költségvetési beszámoló 2014

Éves költségvetési beszámoló 2013

Éves költségvetési beszámoló 2012

Éves költségvetési beszámoló 2011

Éves költségvetési beszámoló 2010

Éves költségvetési beszámoló 2009

Költségvetések

Intézményi költségvetés 2021

Intézményi költségvetés 2020

Intézményi Költségvetés 2019

Intézményi Költségvetés 2018

Intézményi Költségvetés 2017

Intézményi költségvetés 2016

Intézményi költségvetés 2015

Intézményi költségvetés 2014

Intézményi költségvetés 2013

Intézményi költségvetés 2012

Intézményi költségvetés 2011

Intézményi költségvetés 2010

Intézményi költségvetés 2009

Működés

Foglalkoztatottak

Nincsenek foglalkoztattak.

Támogatások

Szerződések

Koncessziók

Nincs adat.

Egyéb kifizetések

Az MTA által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az MTA Köztestületnél az Európai Unió támogatásával nem valósult meg fejlesztés.

Közbeszerzés

A Magyar Tudományos Akadémia köztestület ajánlatkérőként nem folytat le közbeszerzési eljárást.