IV. Agrártudományok Osztálya

A magyar tudományos kutatás kiemelkedő eredményei a rendszerváltástól napjainkig (1989-2019). Az MTA Agrártudományok Osztálya tudományos bizottságainak szakterületi összefoglalói.

2021. december 10.

A Magyar Tudományos Akadémia az elmúlt harminc év eredményeit összefoglaló kiadványában az agrártudományok terén elért kiemelt jelentőségű felismeréseink, felfedezéseink és gyakorlati eredményeink is méltán szerepelnek. Mindez az Agrárosztály tíz tudományos bizottsága és háttér országának munkásságát tükrözi, és ez az összegzés legméltóbban a kaleidoszkóp, az ógörög mozaikszóból eredő régi játék nevével jellemezhető.

E játék születése pedig a véletlen tudományos megfigyelések következménye: az apró, színes formákból, a henger belsejében elhelyezett tükrök segítségével összefüggő, szimmetrikus, színes mintázatok keletkeznek. Ha belenézünk a kaleidoszkópba és forgatni kezdjük azt, a kristályosan csillogó kép életre kel és a forgatás hatására a benne lévő apró elemek új és új mintázatokat hoznak létre, melyek az itt bemutatott rendezett sokszínűségükben tükröződnek. Ma a kor szellemének és tudományos felfedezéseinek következtében ez az optikai képalkotás korai formájának, ősének tekinthető.

Bízunk benne, hogy ebben a kötetben ismertetett az agrártudományok terén elért eredmények az „apró elemek”, amelyek „új és új mintákat hoznak létre”.

Köszönet illeti mindazokat, akik az elmúlt harminc év alatt elért kiemelkedő nemzetközi visszhangot is kiváltó eredményeket elérték, öregbítve a magyar agrárkutatás hírnevét, valamint mindazokat, akik az összegző írásokban aktívan vettek részt, de ez nem történhetett volna meg a három szerkesztő Nagy Béla, Mézes Miklós és Veisz Ottó akadémikustársaink áldozatos és lelkiismeretes munkája nélkül.

Ez a kiadvány egyben tükrözi az áttekintett időszak Agrárosztály osztályelnökeinek szellemiségét.

Balázs Ervin, az MTA Agrártudományok Osztálya elnöke

  1. december 2.

A Magyar Tudományos Akadémia 2019. májusi, 191. Közgyűlése elfogadta (1/2019. (V.6.) számú kgy-i határozat), hogy az Akadémia egy összefoglaló kiadvány formájában járuljon hozzá az 1989. évi rendszerváltás 30. évfordulójának ünnepléséhez.

Az MTA Agrártudományok Osztálya tudományos bizottságai által készített összefoglalót az elmúlt 30 év kiemelkedő agrártudományi eredményeiről az alábbi sorrendben mutatjuk be: