Keresés az Akadémiai Adattárban

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 205 találat

Név
Tudományterület
Abaházi Zsolt vallástudomány
Ádám Norbert korszerű számítógép-architektúrák tervezésitér megközelítésben
Alabán Ferenc XX. századi magyar irodalomtörténet, komparatisztika, kisebbségi magyar irodalmak
Albert Sándor műszaki tantárgyak oktatásának módszertana,neveléselmélet
Ambrus Orsolya új kor
Andruch László optikai analitikai módszerek
Angyal László nyelvtudomány, névtan
Anna Béla gépgyártástechnológia, környezettechnika
Árki Zuzana matematika
B. Füri Béla energetika, műszaki hőtan, hőszivattyú, hűtéstechnika
Bajcsi Ildikó Történelemtudomány
Balázs Pál botanika
Balázsi Katalin anyagtudomány, transzmissziós mikroszkópia
Balla István állat- és ember élettan
Bandler Anna földpiac
Bándy György ószövetségi teológia
Bánki Gyula elméleti spektroszkópia, informatika
Baráth László sporttudomány, sporttörténet, iskolai testnevelés
Bárczi Zsófia irodalomtudomány
Bauer Edit szociálpolitika, kisebbségkutatás
Bauer Ferenc neonatológia
Bauko János magyar nyelvtudomány, névtudomány
Belík Bertalan statika, kinematika, dinamika, szilárdságtan
Beňová Jančíková Veronika vállalatgazdaságtan
Benyovszky Krisztián irodalomelmélet, XX. századi magyar irodalom, populáris irodalom
Bergendi Lajos szabad gyökök
Bohony Pál oktatástechnológia
Bolemant Lilla Irodalomtudomány, sajtótörténet, gender studies, genderpedagógia
Bóna László 19. század
Bordás Sándor pszichológia, etnikai konfliktusok kutatása
Bott Domonkos Lívia Régiófejlesztés, regionális gazdaságtan, szocio-ökonómia, szlovák-magyar határmenti együttműködés, esélyegyenlőség
Böőr András patológia
Böszörményi László hőenergetika
Búcsi Sándor szabadgyökök, antioxidánsok polimerekben
Bukor József matematika, számelmélet
Bukoveczky György anyagkifáradás, gépszerkezetek üzemi élettartambecslése, módszeres géptervezés
Buleca Ján ágazati gazdaságtan, pénzügy, állatorvostudomány
Buza Zsolt 20. századi felvidéki egyháztörténelem
Czakóová Krisztina
Czifra György gépészeti technológiák és anyagtudomány, gyártásautomatizálás és irányítástechnika
Czigle Szilvia farmakognózia
Czinke Zsolt egyháztörténet
Csáky Antal Matematikatanítás elmélete
Csáky Károly a Középső-Ipoly mente népi hiedelemvilága, szakrális néprajza
Csehy Zoltán humanista és neolatin irodalom, magyar irodalomtörténet, műfordítás
Csellágh Péter építészet, emberi környezet
Csikós Adrienn közgazdaságtudomány, ipari marketing
Csuka Gyula genetika, szaporodásbiológia
Csuthy András avar kor
Dr. habil, RNDr. Dr. habil, RNDr. Csiba Peter, PhD. matematika

205 találat