IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Ünnepeltek a magyar jövőkutatók

Az intézményes magyar jövőkutatás megalapításának 50. évfordulójára éves programsorozattal emlékeztek a magyar jövőkutatók.


A magyar jövőkutatás kezdetei 1968-ra nyúlnak vissza. A Római Klub alapításával egyidőben a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Népgazdaság Tervezése Tanszékén Kovács Géza egyetemi tanár jövőkutatás témakörben kutató szemináriumot hirdetett, ami a jövőkutatás hazai egyetemi szintű oktatásának alapját képezte. A hazai jövőkutatás intézményes kereteinek kidolgozásával a cél a szocialista viszonyok közötti jövőkutatás sajátosságainak kutatása, elméleti-módszertani kérdéseinek tisztázása, a nemzetközi jövőkutatási szakirodalom gazdagítása, a kutatás és az oktatás szoros egységének fenntartása és a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és bővítése volt.

A programsorozat induló eseményeként Kovács Gézára, az intézményes magyar jövőkutatás megalapítójának 90. születésnapjára emlékeztünk. Az év folyamán az MTA IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának Jövőkutatási Tudományos Albizottsága Egerben, Miskolcon, Sopronban és Pécsett kihelyezett tudományos üléseket szervezett, amelyeken a jövőkutatás egy-egy aktuális kérdéskörét vitattuk meg.

A programsorozat kiemelt eseménye volt A múltból átívelő jövő című VIII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia, amelynek megrendezésére a Magyar Tudomány Ünnepén, 2018. november 14-15-én került sor az MTA Humán Tudományok Kutatóházában. Köszönet a IX. Osztálynak, hogy jubileumi konferenciánkat elfogadta az MTÜ osztályrendezvényének.

A multidiszciplinaritás jegyében megrendezett konferencia Vékás Lajos akadémikus, az MTA társadalomtudományi alelnökének köszöntőjével kezdődött. Beszédében megállapította: „A tudományos diszciplínák szolid aprómunkájának eredményei és ezeknek az eredményeknek interdiszciplináris összegezése segíti a jövőkutatást emberileg elérhető sikerhez. Büszkék lehetünk arra, hogy magyar kutatók, magyar tudományos intézetek már fél évszázad óta részt vállalnak ebben az igényes munkában.” A IX. Osztály nevében Palánkai Tibor üdvözölte a résztvevőket, hangsúlyozva az esemény fontosságát.

A konferencia meghívott külföldi vendége Erik Øverland, a World Futures Studies Federation elnöke az Universal Perspectivism-ről fejtette ki gondolatait. A jubileumi előadások a hazai jövőkutatás elmúlt 50 évének fejlődési ívét vázolták fel, kiemelve a nemzetközi jövőkutatáshoz való töretlen kapcsolódást. Simai Mihály ennek keretében kitért a felzárkózás lehetőségeire, Nováky Erzsébet a kutatási eredményekre és az akadémia szerepére, Besenyei Lajos az üzleti prognosztika hazai és nemzetközi vetületére.

Öt témablokkban – kihívások a XXI. században, az üzleti prognosztika és kvantitatív módszertan, előrejelzés és foresight a kortárs jövőkutatásban, a jövő kulcsa: az emberi egészség és a fiatalok a jövőért – mutattuk be a jövőkutatás aktuális kérdésköreit. A témablokkok vezetői – Nováky Erzsébet, Besenyei Lajos és Tóthné Szita Klára, Hideg Éva, Meskó Bertalan, valamint Tóth Attiláné – gazdag programot állítottak össze. A tudományos előadások jövőkutatás-elméleti és módszertani kérdéseket érintettek, és a jövő olyan, kutatással alátámasztott problémaköreit boncolgatták, amelyek felvázolták a pozitív jövők létrejöttének esélyeit is. Kellő bölcsességgel kedvezőbb jövőbeni állapot is kiépíthető a globális és a geopolitikai változások fő irányai, a biztonság, különösen a környezeti biztonság, az egészségügyi kihívások és válaszok, valamint a jövőkutatási sztereotípiák területén is. A szakmaspecifikus témák tágabb kontextusba helyezése igazolta a jövőkutatási megközelítésmód jelentőségét. A hazai jövőkutatás jövőjéről Tóth Attiláné vezetésével kerekasztal formában beszélgettünk.

A tudományos konferencián a hazai jövőkutatás elkötelezett kutatói-oktatói emléklap kitüntetésben, az ötven év múlva várható jövőkép témakörben meghirdetett általános és középiskolás pályázat nyertesei díjazásban részesültek. Megnyugtató volt azt látni és hallani, hogy fiataljaink a jövőnek nemcsak a katasztrófajellegű, hanem a kedvező változatát is el tudják képzelni, és ha szükséges, tennének is érte.

A 120 fő részvételével lezajlott konferencia betöltötte küldetését: a hazai jövőkutatás megalapítóira történő emlékezés és tisztelgés mellett helyzetképet adtunk a magyar jövőkutatás jelenlegi állásáról, és több előadásban is előretekintettünk a következő 50 évre.

Nováky Erzsébet
az „50 éves a magyar jövőkutatás, 2018” Programtanács elnöke

Tóthné Szita Klára
az MTA IX. Osztály SJTB Jövőkutatási Tudományos Albizottság elnöke

Budapest, 2018. november