IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Osztály-állásfoglalás

A Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának 2019. március 13-i állásfoglalása

A Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya az MTA kutatóhálózatának esetleges átalakításával kapcsolatosan szükségesnek találja az alábbiak kifejezésre juttatását:

Elnök Úr és az Elnökség munkája iránti nagyrabecsülését kifejezve továbbra is támogatja a 2018. december 6-i, 190. Közgyűlésnek az akadémiai kutatóhálózatra vonatkozó határozatát, miszerint „A kutatóintézet-hálózat szerkezetének változtatását az MTA csak akkor tartja elfogadhatónak, ha érdemi elemzés nyomán bizonyítható, hogy az az összmagyar tudomány érdekét szolgálja.” Az esetleges szerkezetváltoztatással összeegyeztethetetlen a diktátum minden formája, és az esetleges változtatás nem fogadható el megfelelő, nyilvános eljárás és igazolás nélkül. A kutatásokhoz, különösen az alapkutatásokhoz szükséges tudományos függetlenség minden körülmények közt biztosítandó.

Az Osztály javasolja, hogy az Akadémia 2019. május 6-7-i, 191. Közgyűlésén a kutatóintézetek státuszáról és működéséről név szerinti szavazás történjen.