IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának állásfoglalása az intézethálózatot érintő kormányzati lépések tárgyában

A Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 2019. február 6-i rendkívüli ülésének egyhangú határozatával.

Az MTA tudományos osztályainak egyik fontos feladata a kutatóintézetek működésének nyomon kísérése, a rájuk vonatkozó akadémiai döntések véleményezése. Most, amikor a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályához tartozó két kutatóközpont (Társadalomtudományi Kutatóközpont, valamint Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) intézeteinek jövője nyilvánvalóan veszélybe került az ITM-ben eddig tett és tervezett lépések nyomán, feltétlenül szükségesnek látjuk véleményünk nyilvánosságra hozását.

Az ITM úgynevezett igénybejelentésre irányuló felhívása, ami még formailag sem felel meg a pályáztatás feltételeinek, nyilvánvalóan jogilag és morálisan is elfogadhatatlan helyzetet teremtett. Az intézetek, versenyezve az egyetemekkel, az állami és egyéb kutatóhelyekkel, pályázni kényszerülnek azért a működési költségvetésért, amely az ITM költségvetési fejezetében kifejezetten az MTA kutatóintézetei számára van a költségvetési törvény szerint fenntartva. Ennek más célokra való felhasználása jogszabályba ütközik. A felhívás nincs tekintettel arra, hogy az MTA intézetei az alapműködésükhöz szükséges forrásokra tartanak igényt, s nem különböző időtartamú kutatási programok végrehajtáshoz szükséges költségekre. Az akadémiai kutatóhelyek a többi „igénybejelentőhöz” képest egyenlőtlen feltételek mellett kénytelenek pályázni, hiszen a többi pályázó működési költségei a költségvetésből és más forrásokból biztosítottak.

Az igénybejelentési felhívás alapján viszont az ITM válik jogosulttá, a saját, a felhívásban meglehetősen sajátos prioritásai mentén, dönteni arról, hogy mely intézetek mennyi forrást kapnak. Miközben az intézeteknek a nekik járó 2019. évi forrásokra „pályázniuk kell”, tudni lehet, hogy az ITM szándéka az akadémiai intézethálózat leválasztása az Akadémiáról. Sajnos sokfajta kormányzati megnyilvánulásból és a felhívásban megjelölt tématerületek közötti forráselosztási arányokból is érzékelhető, hogy különösen a társadalom- és bölcsészettudományi intézetek jövője került közvetlen veszélybe, ha a pályázati, illetve finanszírozási rendszer ebben a formában érvényben marad.

Az osztály határozott véleménye, hogy a társadalomtudományi kutatások felszámolása súlyos károkat okoz az ország versenyképességének. Társadalomtudományi alapkutatások nélkül nincs sem technikai, sem társadalmi innováció, egy nemzet műveltsége, kultúrája elképzelhetetlen a mindenkori kormányzati akarattól független, tudományos kutatások nélkül, amelynek ideális szervezeti kerete a Magyar Tudományos Akadémia.

Az akadémiai intézethálózattal kapcsolatos kormányzati reformelképzeléseket egyelőre az ITM nem foglalta össze vitára alkalmas tervezet formájában. Miközben az ITM és az MTA által felállított elnöki bizottság számára az értékeléshez szükséges információk összegyűjtése zajlik, és folyamatban van az intézetek átvilágítása, addig a minisztérium konkrét lépései a mindennapi működést veszélyeztetik.

Az osztály kinyilvánítja az akadémiai intézetek iránti szolidaritását, és azt támogatja, hogy az intézetek az MTA keretében működjenek tovább.

Az eddig sikeresen működő alapkutatási rendszer totális szétesése nem lehet a magyar társadalom érdeke. Az érdemi párbeszéd helyetti kommunikációs és informális üzenetváltások nem alkalmasak a jelenleg már válságnak minősíthető probléma megoldására. Bármiféle átalakítás csak higgadt mérlegelés, szakszerű értékelés alapján, kétoldalú tárgyalások eredményeképpen adja meg az esélyt a tudományos kutatási intézményrendszer hatékonyságának javítására.

Frissítés

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya a február 11-ei ülésén hozott határozattal csatlakozott a Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának az intézethálózatot érintő kormányzati lépések tárgyában elfogadott határozatához.

Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottsága megismerte az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának 2019. február 6-i rendkívüli ülésének állásfoglalását az intézethálózatot érintő kormányzati lépések tárgyában. A Szakbizottság - amely a bölcsészet- és társadalomtudományi intézetcsoportot érintő döntések szakmai előkészítésében részt vesz - határozott többsége alapján támogatja a IX. Osztály állásfoglalását és csatlakozik a nyilatkozathoz.