IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Az MTA és a Rézler Gyula Alapítvány javaslattételi felhívása

A Magyar Tudományos Akadémia és a Rézler Gyula Alapítvány

  • a szociológia,
  • a munkatudományok,
  • a munkajog,
  • a demográfia, és
  • a társadalomstatisztika

területén tartósan kiemelkedő eredményeket elért kutatók munkájának kitüntetésére és jutalmazására 2015. július 31-én Rézler Gyula-díjat alapított (lásd: https://mta.hu/dijak-kituntetesek).

A Rézler Gyula-díjra javaslattételi joggal az MTA tudományos bizottságai, a szakmai társaságok, az MTA kutatóközpontjai és kutatóintézetei, valamint a felsőoktatási intézmények rendelkeznek. A javaslatokat - Rézler Gyula-díj testületnek címezve dr. Kisteleki Károlyhoz, az MTA Testületi Titkárság vezetőjéhez 2018. március 31-ig kell eljuttatni (gazdasagesjog [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu / kisteleki [dot] karoly [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu ).

A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt:

  • részletes tudományos életrajzát,
  • publikációs jegyzékét, közülük kiemelve
  • hét legjelentősebb dolgozatot,
  • a felterjesztő indoklását.

Az előterjesztésből egyértelművé kell válni a jelölt hazai és nemzetközi elismertségének, az oktatás területén elért - a díj névadójának életművével is hitelesített - eredményeinek.

A díjazott személyéről – a szakmai életműre vonatkozó előterjesztések alapján – az alapítók képviselőiből álló hét fős Rézler Gyula-díj testület hoz döntést.

A Rézler Gyula-díjhoz oklevél és érem jár, illetve a díjazott 350 000 Ft pénzjutalomban részesül.

A díj ünnepélyes átadására a Magyar Tudomány Ünnepe keretében 2018 novemberében kerül sor. A díjat a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a Rézler Gyula Alapítvány elnöke adja át.

Budapest, 2017. október 25.

Lamm Vanda s.k.
osztályelnök, az MTA rendes tagja
a Rézler Gyula-díj bizottság elnöke