IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

A Magyar Tudományos Akadémia bölcsészet- és társadalomtudományi osztályai elnökeinek közös közleménye

Tudósként, egyetemi oktatóként és az MTA bölcsészet- és társadalomtudományi osztályainak elnökeiként kiemelt jelentőségűnek tartunk minden olyan kutatást és készek vagyunk közreműködni minden olyan tevékenységben, amely – a tudomány mindenkori állásának megfelelő, legmagasabb szintű szakmai kompetenciára támaszkodva – törekszik nyelvi, kulturális és történelmi örökségünk megértésére, dokumentálására és megóvására, valamint társadalmunk égető szociális és gazdasági problémáinak feltárására. A lelkeket nem e kutatások mételyezik, hanem a tudatlanság. Meggyőződéssel valljuk a bölcsészet-, társadalom- és természettudományok konstruktív egymásrautaltságát, valamint azt, hogy Akadémiánk jelenlegi és jövőbeni értékrendjét a magyar tudomány egészéért érzett felelősségnek kell vezérelnie.

Budapest, 2019. október 30.

Kertész András, Lamm Vanda, Zsoldos Attila