IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

A IX. osztály nyilatkozata

A Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 2020. szeptember 18-i online ülését követő e-szavazással elfogadta a következő nyilatkozatot

Nyilatkozat

Az MTA IX. Osztály tagjai aggodalommal követik, hogy a kormányzati politika növekvő mértékben beavatkozik a kutatás és egyetemi oktatás rendjébe. Meggyőződésünk szerint azt, hogy ki mit kutasson és oktasson, a kutatók/oktatók által kiválasztott, a nemzetközi normák alapján működő testületek hivatottak eldönteni, az intézményeket finanszírozó állami vagy magánszervezetek ebbe közvetlenül nem szólhatnak bele. Ezt az autonómiát a hatályos magyar Alaptörvény X. cikke[1] is biztosítja számukra, és tartalmazza a bolognai egyezmény Magna Charta Universitatuma is, amelyet a magyar egyetemek képviselői is aláírtak.

Aggodalomra adott okot egyes egyetemi szakok egyoldalú állami megszüntetése (például a gender studies oktatásának tilalma), a CEU hazai tevékenységének politikai okok miatti korlátozása, az MTA kutatóintézeteit 2019 tavaszán értékelő nemzetközi szakértő testületek véleményének figyelmen kívül hagyása a kutatóintézetek státuszát érintő állami döntéshozatalban, legújabban pedig az OTKA szakbizottsági döntéseinek miniszteri felülbírálása, valamint egyetemi szenátusok jogkörének korlátozása, így a Színművészeti és Filmművészeti Egyetem autonómiájába történő beavatkozás.

A Magyar Tudományos Akadémia egyedi ügyekben kéretlenül nem foglal állást, de alapítója, Széchenyi István szándéka szerint tagjai arra hivatottak, hogy féltve őrizzék a tudományok és művészetek szabadságát.

[1]Magyarország Alaptörvénye, X. cikk (saját kiemelések):

(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát.

(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak.

(3) Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tudományos és művészeti szabadságát. A felsőoktatási intézmények a kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket törvény szabályozza. Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodási rendjét törvény keretei között a Kormány határozza meg, gazdálkodásukat a Kormány felügyeli.