Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

Az MTA-ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoport publikációi elismert nemzetközi folyóiratokban

A Canadian Journal of Physics nemzetközi folyóirat a Kutatócsoport tagjai öt beküldött cikkét is elfogadta.

A Canadian Journal of Physics nemzetközi folyóirat a Kutatócsoport tagjai öt beküldött cikkét is elfogadta. Közülük négyet a Li-Hong Xu professzor asszonynak dedikált számba válogatott be és jelentetett meg júniusban (az ötödik két hónappal később jelent meg). A professzor asszony sokat tett a fizika tanításáért és népszerűsítéséért, ezért a neki dedikált számban külön fejezetet szenteltek a középiskolai és egyetemi oktatásnak. A számhoz az Adriana Predoi-Cross professzor által írt előszó röviden ismerteti kollégáink cikkeinek tartalmát, a szerzőket név szerint is említve.

„The last section of the special issue includes papers on novel teaching activities involving university level and high school level students. … A.I.V. Voros et. al. report a case study on how energy related concepts and facts can be introduced through in-class panel discussions. The study involved grade 11 students from 15 classrooms belonging to 9 Romanian high schools. The results were positive and the authors propose expanding this method of teaching to other physics classes. A. Schramek discusses the results of a project carried out at the Wigner Research Centre for Physics of the Hungarian Academy of Sciences, where high school students working with teachers and researchers learned about particle physics and participated in a research project. The paper by Z. Csernovszky et al. discusses how chaotic systems can be introduced to students at high school and undergraduate levels. A. Tasnadi et al. report on a method to introduce thermodynamic cyclical processes at the high school level using in-class experiments.”A teljes előszó nyilvánosan elérhető itt.

A Physics Education folyóirat szerkesztősége a Kutatócsoport vezetője és kollégái által írt Vortices capturing matter: a classroom demonstration című, 2020 elején megjelent cikket beválogatta a Focus on Physics in Nature (szerkesztői: J.A: Shaw és M. Vollmer) open access különszámba., Ennek célja a természeti jelenségek mögött rejlő fizikai folyamatok bemutatása középiskolások által is jól érthető módon. A cikk egyszerű, vízzel és festékkel végzett laboratóriumi kísérleteken keresztül ismerteti az örvénylő mozgások lényeget. Elmagyarázza, hogy a természetben megfigyelhető örvényekben, a portölcsérektől kezdve, a tornádokon át, a Golf-áramlatról leszakadó forgó víztömegekig és a Jupiter Nagy Vörös foltjáig ugyanazon fizikai elvek érvényesek, mint a kísérletekben, ezek az örvények csak méretükben és esetleg anyagukban térnek el.