Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoport a GIREP konferencián

A világ legnagyobb fizikatanár-szervezete, az International Research Group on Physics Teaching (GIREP) más társszervezetekkel együtt Budapesten rendezi idei nagy konferenciáját, július 1-5 között.

2019. június 25.

Magyar részről a fő szervezők az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet. A Szervező Bizottság elnöke Jarosievitz Beáta, a GIREP magyarországi képviselője, társelnöke Sükösd Csaba (BME).

A konferencia fő témája Teaching-learning contemporary physics, from research to practice, és egyben az idei évet az UNESCO által International Eötvös Évnek-nek minősített évforduló nemzetközi szakmai megünneplése (számos korábbi hazai megemlékezés után, melyek Eötvös halálának 100. évfordulója alkalmából április 8-a környékére estek). A Girep és a fizikatanítás magyar kutatói között hagyományosan jó a kapcsolat (Prof. Marisa Michelini a GIREP jelenlegi elnöke is többször tartott Magyarországon előadást), így az MTA-ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoport a tartalmi munka mellett szervezési feladatokat is vállal a konferencia lebonyolításában.

Két tagunk a MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programbizottságban dolgozik, többen közülünk részt vettek az előzetesen beküldött kivonatok bírálatában, ill. önkéntesként a közvetlen lebonyolítást segítik majd. Állandó nemzetközi együttműködő partnereink közül a kolozsvári, müncheni, udinei és vancouveri csoport is képviselteti magát a konferencián.

A Kutatócsoport nagy súlyt fektet a hazai módszertani kutatások sokszínű bemutatására. A Csoport szimpóziumot szervez Experiments in Physics Education címmel, melyben két magyar, egy kanadai és egy német előadó mutatja meg több szempontból a kísérletek fontosságát az iskolai fizikaoktatásban. Az első előadás hagyományainkat követve Eötvösnek a Föld forgását bizonyító híres kísérlete, az ún. Eötvös-mérleg felújított változatát mutatja be. Ezután modern kísérletek következnek, gyors kamerákkal készült filmek hasznosságával ismerkedhetünk meg a rövid ideig tartó fizikai jelenségek iskolai megértetésében. A harmadik előadásban egy termoakusztikai jelenség kapcsán modern energetikai eszközök, a hőpumpák tanítása kerül bemutatásra. A szimpózium befejezéseként a hátrányos helyzetű diákok tanításában szerzett modern informatikai eszközökkel segített kísérletezéssel kapcsolatos tapasztalatokkal ismerkedhetünk meg.

A Kutatócsoport tagjai 29 kivonatot küldtek be, melyeket a bírálok mind elfogadtak, elsősorban szóbeli előadásként. Az előadások témája széles spektrumotfed le az Eötvös inga-kísérletének napjaink űrkutatásában betöltött szerepétől a modern fizika tanítási nehézségeinek bemutatásán keresztül a tanulói tudás elméleti és felmérésekkel történő vizsgálatáig. A témák között szerepel pl. a fizika és a művészet kapcsolata, a távoli bolygórendszerek és az élet lehetősége, a vulkánkitörések és a légiközlekedés leállása, a játékelmélet és a hálózattudomány az iskolában, a robotika és a szabaduló-szoba szerepe a tanításában, vagy a fizikaversenyek tapasztalatainak bevonása a közoktatásba. Minden esetben elsődleges szempont, hogy a feldolgozott anyag közvetlen tanítási tapasztalatokra épüljön és a tanításban felhasználható legyen. Ennek biztosítéka, hogy a szerzőgárdában több mint 30 aktív középiskolai tanár szerepel, köztük 7 doktorandusz, és 10 nemrég PhD fokozatot szerzett tanár kolléga. A Kutatócsoport nemzetközi szereplésével is igyekszik hozzájárulni a fizikában hagyományosan jelen levő tudós tanár generációk továbbviteléhez.