Doktori Tanács

Tájékoztató online MTA doktori védésről

2020. június 11.

A 11/2020 (V. 08.) elnöki határozat és a Doktori Tanács 2020. május 15-i határozata értelmében lehetőség nyílik az elhalasztott MTA doktori védések online történő megtartására.

Az online nyilvános vita a doktori nyilvános vita virtuális térbe átültetett változata, ahol a Doktori Szabályzat tartalmi elemei semmiben nem változnak.

A Doktori Tanács döntése alapján elektronikus nyilvános vita csak abban az esetben szervezhető, ha azt a jelölt kifejezetten kéri, és a bírálóbizottság elnöke a vitának ehhez a formájához hozzájárul, és a védésen a jelölt, a hivatalos bírálók és a bírálóbizottság online jelenléte képpel és hanggal, valamint a vitában a hozzászólás lehetősége biztosítható.

Aki közönségként a nyilvános vitán részt kíván venni, annak az Akadémia honlapján, a nyilvános vita meghirdetési felületén, az eseménynaptárban regisztrálnia kell az adott védésre. A regisztrációs felület kitöltése után a résztvevő válasz emailben megkapja az online rendezvény személyre szóló meghívóját, a zoom linkjét, a meeting ID-t és a password-öt, melyek segítségével és nevének megadásával csatlakozni tud a zoom rendszeren keresztül a rendezvényhez. A meghívó és a link másnak nem adható át, azzal csak a regisztrált személy tud részt venni az eseményen.

Az online térben az első 75 regisztráló vehet részt a nyilvános vitán. A 76. jelentkezőnél a rendszer jelzi, hogy a részvételi keret betelt, azonban írásban, aláírását vállalva a vita napját megelőző nap déli 12 óráig észrevételt tehet a doktori művet illetően. A hozzászólást a Doktori Tanács Titkársága tudományterületileg illetékes szakreferensének kérjük megküldeni.

A vita megszervezéséhez szükséges technikai feltételek mind a jelölt, mind a közreműködők, valamint a közönség vonatkozásában a következők: számítógép, mikrofon, hangszóró, kamera, ezen túlmenően az internet sebességre min. 100 Mbit/s adatforgalom ajánlott. Online nyilvános vita kizárólag akkor szervezhető, ha a technikai feltételek a jelölt és valamennyi hivatalos bíráló és bírálóbizottsági tag részéről adottak, a Doktori Szabályzatban előírt jelenléti szabályok figyelembevételével.

A nyilvános vita lebonyolításához szükséges technikai feltételeket az MTA részére a Létesítménygazdálkodási Központ (LGK) biztosítja. A nyilvános vitán a Doktori Tanács illetékes tagja és a Doktori Tanács Titkárságának illetékes munkatársa mindvégig részt vesz. A nyilvános vita végén, a bizottság - zárt ülésének és a szavazásnak a lebonyolítása érdekében - a közönség a technikai segítők közreműködésével a zoom várószoba funkció használatával átmenetileg elhagyja a virtuális üléstermet. Az eredményhirdetésen való részvétel a várószobából való visszaléptetéssel valósul meg.

Az online védés esetén az MTA LGK munkatársai technikai segítséget kizárólag a jelölt és a bírálóbizottság, valamint az opponensek és a védésen hivatalból résztvevők számára tudnak biztosítani, a közönség számára nem áll módjukban technikai segítséget nyújtani.

Az online MTA doktori védésről hivatalos hang- és képfelvétel készül. Az online védésen résztvevők a regisztrációval tudomásul veszik, hogy az online nyilvános vitáról hivatalos információ nyújtására kizárólag az MTA jogosult, a résztvevők önálló hang- és képfelvétel készítésére nem jogosultak.

Budapest, 2020. június 5.

MTA Doktori Tanács Titkársága