Domus ösztöndíj

A Domus ösztöndíj

I. Domus nemzetközi pályázatok

Az MTA pályázatot hirdet színvonalas nemzetközi publikációk megjelentetésére, valamint nemzetközi konferencián való aktív részvétel támogatására. A pályázatokon a Kárpát-medencében élő külső tagok és a köztestületi külső tagok mellett határon túli magyar PhD-hallgatók vehetnek részt.

A nemzetközi konferencia-részvétel pályázat ide kattintva tölthető le.

A nemzetközi publikációs pályázat ide kattintva tölthető le.

A pályázatokat legkésőbb 2024. szeptember 30.,

14 óráig (magyarországi idő szerint)

az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül lehet benyújtani elektronikus úton az alábbi linkeken:

Nemzetközi konferencia-részvétel pályázat:

https://palyazat.mta.hu/domus_konferenciareszvetel_2024/

Nemzetközi publikáció támogatása pályázat:

https://palyazat.mta.hu/domus_APC_2024/

II. Domus könyvkiadás-támogatási pályázat

Az MTA Domus pályázatot hirdet tudományos könyvek kiadására. A könyvkiadási pályázaton az MTA külső tagjai és köztestületének külső tagjai vehetnek részt tudományos könyvek határon túli magyar kiadóknál történő megjelentetésére.

A könyvkiadási pályázat ide kattintva tölthető le.

A könyvkiadás-támogatási pályázatot 2024. szeptember 15.,

14 óráig (magyarországi idő szerint)

az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül lehet benyújtani elektronikus úton az alábbi linken:

https://palyazat.mta.hu/domus_kiadvany_2024/

Lejárt pályázatok:

I. Magyarországi ösztöndíjpályázat 2024 tavasz

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők közreműködésével.

A Domus magyarországi ösztöndíjpályázat tavaszi kiírása ide kattintva érhető el.

A pályázatokat 2024. március 26-án 14 óráig (magyarországi idő szerint) az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren (DPR) keresztül lehet benyújtani az alábbi linkeken:

Élő- és élettelen természettudományok és matematika

Junior pályázók esetében:

https://palyazat.mta.hu/domus_junior_tt_2024_tavasz/

Senior pályázók esetében:

https://palyazat.mta.hu/domus_senior_tt_2024_tavasz/

Humán- és társadalomtudományok

Junior pályázók esetében:

https://palyazat.mta.hu/domus_junior_ht_2024_tavasz/

Senior pályázók esetében:

https://palyazat.mta.hu/domus_senior_ht_2024_tavasz/

A pályázati rendszerbe való belépés két technikai előfeltétele:

  1. A pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja adatait, valamint szakmai életrajzát az Akadémiai Adattárban (AAT);
  2. A pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).

(https://aat.mta.hu/aat/Registration/Application).

Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete a Domus elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást.


II. Domus szülőföldi ösztöndíjpályázat 2024

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és csoportos ösztöndíjakkal segíti a szülőföldi magyar nyelvű és tárgyú kutatások folyatását, a Kárpát-medencei magyar kutatók együttműködését.

A Domus Kuratórium (továbbiakban: Kuratórium) támogatni kívánja magyar tudományos eredmények létrehozását, a meglévő magyar szellemi értékek dokumentálását, a magyar szaknyelv fejlődését; a tudományos műhelyek erősítését, a magyar tudományos szervezetek együttműködését, Kárpát-medencei magyar tudományos hálózatok létrejöttét és előkészítését; a tudományos utánpótlás segítését, korszerű oktatási anyagok kidolgozását, színvonalas magyar tankönyvek megjelentetését, Kárpát-medencei szintű doktori iskolák létrehozását, azok előkészítését.

A Domus szülőföldi ösztöndíjpályázat kiírása ide kattintva érhető el.

A pályázatokat 2024. március 26-án 14 óráig (magyarországi idő szerint) az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren (DPR) keresztül lehet benyújtani az alábbi linkeken:

Senior pályázók esetében:

https://palyazat.mta.hu/domus_szulofoldi_senior_2024

Csoportos pályázók esetében:

https://palyazat.mta.hu/domus_szulofoldi_csoportos_2024

A pályázati rendszerbe való belépés két technikai előfeltétele:

  1. A pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja adatait, valamint szakmai életrajzát az Akadémiai Adattárban (AAT);
  2. A pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT);

(https://aat.mta.hu/aat/Registration/Application).

Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, a 2. számú melléklete a Domus elektronikus pályázati rendszerben nyújt eligazítást.

III. Domus alkotói ösztöndíjpályázat 2024

Az Akadémia Domus alkotói ösztöndíjprogramja a Kárpát-medencében oktatói és kutatói munkakörben dolgozók tudományos kutatásainak előmozdítását, a tudományos előmenetelük elősegítését célozza meg. A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.

Ösztöndíjban részesülhetnek az Akadémia Kárpát-medencében élő külső tagjai és köztestületének külső tagjai, akik legalább 7 éve főállású oktatói vagy kutatói munkakörben dolgoznak.

Az ösztöndíj összege 400 000 forint/hó. A megpályázható ösztöndíj időtartama 3 hónaptól 6 hónapig terjedhet.

A Domus alkotói ösztöndíjpályázat ide kattintva érhető el.

A pályázatokat 2024. március 26-án 14 óráig (magyarországi idő szerint) az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren (DPR) keresztül lehet benyújtani az alábbi linkeken:

https://palyazat.mta.hu/domus_alkotoi_2024

A pályázati rendszerbe való belépés két technikai előfeltétele:

  1. A pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja adatait, valamint szakmai életrajzát az Akadémiai Adattárban (AAT);
  2. A pályázó regisztráljon és feltöltse/aktualizálja adatait a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).

Jelen pályázati kiírás 1. számú melléklete az Akadémiai Adattárban, 2. számú melléklete a Domus elektronikus pályázati rendszerben (DPR) nyújt eligazítást.

(https://aat.mta.hu/aat/Registration/Application).

IV. Domus intézményi pályázatok 2024

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar tudományosság intézményesülését a szomszédos országokban, és segíteni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos magyar tudományos műhelyek fejlődését, illetve kiadványok megjelentetését.

I. Domus intézményi működési pályázat 2024

A Domus intézményi működési pályázat ide kattintva érhető el.

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap itt tölthető le.

A pályázatokat 2024. március 26-ig lehet benyújtani a 2. számú mellékletben szereplő pályázati adatlap kitöltésével, magyar nyelven, postai küldeményként, személyesen vagy elektronikus úton az alábbi címen:

MTA Titkársága Határon Túli Magyarok Titkársága 1051 Budapest, Nádor utca 7. (domus [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu)

II. Domus intézményi kiadványtámogatási pályázat 2024

A pályázat ide kattintva érhető el.

A pályázat benyújtásához szükséges adatlap itt tölthető le.

A pályázatokat 2024. március 26-ig lehet benyújtani az 1. számú mellékletben szereplő pályázati adatlap kitöltésével, magyar nyelven, postai küldeményként, személyesen vagy elektronikus úton az alábbi címen:

MTA Titkársága Határon Túli Magyarok Titkársága 1051 Budapest, Nádor utca 7. (domus [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu)

Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben az MTA Titkársága Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget a domus [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu címen és munkaidőben (H-Cs, 8-16.30 és P: 8-14 óra között) a +36 1 411-6104-es pályázati ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 411-6196-os titkársági telefonszámon.

Az Akadémiai Adattár, az AAT az alábbi linken érhető el:

https://aat.mta.hu/aat/

Az Akadémiai Adattár használatához ide kattintva tölthető le segédlet.

Az Egységes Pályázati Keretrendszer (EPK) használatához ide kattintva érhető el segédlet.

A Magyar Tudományos Művek Tárával (MTMT) kapcsolatban az alábbi linken található elérhetőségeken kapható tájékoztatás: https://mtmt.hu/helpdesk.

A pályázat benyújtását megelőzően a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő regisztrációs és publikációfeltöltéssel kapcsolatos kérdésekben az MTMT ügyfélszolgálati munkatársai nyújtanak segítséget (https://www.mtmt.hu/munkatarsak).