Domus ösztöndíj

A Domus Kuratórium és Titkárság

A Kuratórium tagjai 2023-2026

Elnök:

Balogh Margit, MTA doktora, tudományos tanácsadó
Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet

Titkár:

Morvai Tünde, PhD osztályvezető, MTA Határon Túli Magyarok Titkársága

Tagok:

Humántudományok:

Benkő Elek, az MTA rendes tagja
Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészeti Intézet

Fülöp Márta, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Természettudományi Kutatóközpont, Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

Hámori Balázs, az MTA doktora, egyetemi tanár
Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar, Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék

Kontra Miklós, az MTA doktora, egyetemi tanár
Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Mester Béla, PhD, tudományos főmunkatárs
Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Filozófiai Intézet

Mohay Tamás, az MTA doktora, egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néprajzi Intézet, Tárgyi Néprajzi Tanszék

Pusztai Gabriella, az MTA doktora, intézetvezető, egyetemi tanár
Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet

Szilágyi Márton, az MTA doktora
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

Tibori Tímea, kandidátus, tudományos főmunkatárs
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet

Tringli István, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet


Természet- és élettudományok:

Kilár Ferenc, tudomány doktora, intézetigazgató, egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Bioanalitikai Intézet

Márialigeti Károly, az MTA doktora, tanszékvezető, egyetemi tanár
Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Mikrobiológiai Tanszék

Némethi András, az MTA levelező tagja, tudományos tanácsadó, mb. osztályvezető, egyetemi tanár
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Algebrai Geometria és Differenciáltopológia
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Tátrai Patrik, PhD, tudományos főmunkatárs
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet

Veres Miklós, az MTA doktora, osztályvezető, tudományos tanácsadó
Wigner Fizikai Kutatóközpont Szilárdtest-fizikai és Optikai Intézet, Alkalmazott és Nemlineáris Optika Osztály, Nanoszerkezetek és alkalmazott spektroszkópia

Titkárság

Határon Túli Magyarok Titkársága
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 7. Földszint, 25-27.
Telefon: (1) 411-6196
(1) 411-6194
E-mail: domus [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Munkatársak:
Morvai Tünde, PhD, osztályvezető
Kovács Sándor, titkársági szakreferens
Kecskés Ildikó, titkársági szakreferens
Bóna László, PhD, külső munkatárs