Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

L. Ritók Nóra előadása a XIII. Széchenyi-emlékesten

Regisztrációköteles rendezvény

2024. április 7.

A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2010. évben indította újra a reformkor nagy alakját felidéző, évtizedeken keresztül elmondott, majd 1944-ben megszakadt emlékbeszédeket - miután az Akadémiai Kiadóval közösen kiadta a Széchenyi emlékezete; Serlegbeszédek a Nemzeti Kaszinóban 1864-1944 című dokumentumkötetet. A tartalom persze új. A cél az, hogy méltó módon, retorikai sallangoktól mentesen emlékezzünk, és ébren tartsuk Széchenyi István szellemét. Évente egy-egy nemzetközileg elismert tudóst, művészt, területén kiemelkedő szakembert kérünk fel arra, hogy Széchenyi halálának évfordulójához (április 8.) közeli időben tartson előadást az Akadémián tetszése szerinti témáról - kapcsolódva Széchenyi István eszméihez, amelyek ma éppoly időszerűek, mint a maguk korában voltak.

2024. április 11-én 18 órakor L. Ritók Nóra tartott előadást a XIII. Széchenyi-emlékesten.

Az előadás címe:

Hol a felelősség? (Társadalmi leszakadás a gondoskodáspolitika tükrében)

A Magyar Tudományos Akadémia Székházában felújítás zajlik, ezért az esemény a CEU nagytermében (Auditorium A-B) zajlott.

A Szekeres György Műfordítói Érem átadása is az esten történt. Az idei díjazott Imreh András költő, műfordító, laudációt mondott: Jeney Zoltán.

Az estről készül felvétel alább megtekinthető: