Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

Javaslat Kosáry Domokos-díj adományozására

2019. március 13.
Az érem Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrász alkotása

A Szent István Egyetem Szenátusának támogatásával a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár névadója emlékének méltó megörökítésére Kosáry Domokos-díjat alapított. Az elismerés első alkalommal 2013-bankerült átadásra Kosáry Domokos, az MTA rendes tagja, nagy tekintélyű elnöke, a Széchenyi-nagydíjas történész, a nemzetközi tudományos élet és közélet kiemelkedő egyénisége, az Agrártudományi Egyetem tudományszervező könyvtárigazgatója születésének centenáriuma alkalmából.

Az Alapító Okirat szerint a „díj a könyvtárügy területén, a könyvtári, levéltári munka szervezésében több éven át elért kimagasló eredmény, a könyvtár érdekében, a könyvtárügyért kifejtett támogatás, illetve az egyetemtörténeti, agrártörténeti kutatásokban végzett magas szintű tevékenység elismeréseként, vagy a történettudomány területén végzett elkötelezett, kimagasló történészi munka megbecsüléseként adományozható.” A rangos elismerésben jelenlegi és volt egyetemi könyvtárosok, levéltárosok, egyetemi oktatók és kutatók (dolgozók), valamint egyetemen kívüli személyiségek részesülhetnek.

A díjazott személyére egyének és testületek (egyetemi karok és egyéb egyetemi szervezeti egységek, külső szakmai szervezetek) tehetnek javaslatot.

Az írásba foglalt, részletes indoklást tartalmazó előterjesztést 2019. március 31-ig szükséges megküldeni a lent megadott elérhetőségek valamelyikére.

A díj odaítéléséről a 2019 februárjában megújult 5 fős kuratórium készíti elő a javaslatot, amelyet az egyetem Szenátusa véleményez. A díjat a SZIE Szenátus tanévzáró ünnepi ülésén az egyetem rektora és a Kosáry Domokos-díj Kuratórium elnöke adja át.

Köszönettel várjuk a javaslatokat a 2019. évi Kosáry Domokos-díj jelöltjére!

Koósné Török Erzsébet s. k.

ny. főigazgató, főkönytáros, a kuratórium elnöke

A javaslattételi lap

A javaslat beküldésének címe:

SZIE Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Kosáry Domokos-díj Kuratórium

Katona Adrienn kuratóriumi titkár

2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. sz.

Elektronikus cím: Katona [dot] Adrienn [at] lib [dot] szie [dot] hu

A Kosáry Domokos-díj javaslati és odaítélési folyamatai során végzett adatkezelésről az Egyetem központi honlapján tekinthető meg a tájékoztató.