Az MTA 196. közgyűlése

Az MTA 196. közgyűlésének határozatai

A Magyar Tudományos Akadémia 196. közgyűlésének első és második munkanapján több beszámolóról és tájékoztatóról határozott az MTA legfőbb döntéshozó testülete. A képviselők személyi javaslatokról is szavaztak.

2023. május 11.

Az MTA 196. közgyűlése az alábbi beszámolókat, tájékoztatókat és javaslatokat fogadta el május 8-i és május 9-i tanácskozásán:

MUNKAKÖZGYŰLÉS I.

 • Elnöki beszámoló
 • Beszámoló az MTA 2022. évi költségvetéséről és vagyoni helyzetéről
 • Javaslat az MTA 2024. évi költségvetési irányelveire
 • Főtitkári beszámoló
 • Beszámoló a Magyar Tudományos Művek Tára 2022. évi tevékenységéről
 • A Felügyelő Testület jelentése
 • Beszámoló a Vagyonkezelő Testület 2022. évi tevékenységéről

MUNKAKÖZGYŰLÉS II.

 • Beszámoló a Doktori Tanács 2022. évi tevékenységéről
 • Beszámoló a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság 2022. évi tevékenységéről
 • Beszámoló a Tudományetikai Bizottság 2022. évi tevékenységéről
 • Beszámoló a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 2022. évi tevékenységéről
 • Beszámoló az MTA területi bizottságainak 2022. évi tevékenységéről
 • Beszámoló a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács 2022. évi tevékenységéről
 • Beszámoló a Fiatal Kutatók Akadémiája 2022. évi tevékenységéről
 • Tájékoztató a 2022. évi jótékonysági gyűjtésről és javaslat a következő évi jótékonysági gyűjtés céljának meghatározására
 • Beszámoló az Országgyűlés számára a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról (2021–2022)
 • Javaslat az MTA vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározására (Freund Tamás)
 • Javaslat az MTA Vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzatára
 • Egyéni indítványok

Az MTA 196. közgyűlésének első napi munkaközgyűlésén megvitatták az Akadémia vagyonát érintő alkotmánybírósági döntéshez kapcsolódó egyéni indítványt az Akadémia lehetőségeiről és feladatairól a vagyona védelmében, majd az alábbi határozatot hozták:

„A Közgyűlés támogatja a Magyar Tudományos Akadémia elnökét abban, hogy elősegítse az Alkotmánybíróság 30/2022 (XII. 6) határozatában foglaltak végrehajtását. Ennek érdekében tárgyalásokat folytasson és megegyezésre törekedjen a Kormány és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat vezető képviselőivel, valamint a kutatóhelyek képviselőivel az Akadémia tulajdonában és a kutatóhelyek ingyenes használatában álló ingatlanok vagyonjogi kérdéseiről, hogy a kialakított közös álláspont az Országgyűlés elé terjeszthető legyen.

A Közgyűlés a tárgyalások során az MTA elnöke által képviselt állásponttal kapcsolatban elengedhetetlennek tartja az alábbi alapelvek érvényesülését:

 1. a) A vagyonjogi rendezésnek elő kell segítenie az érintett kutatóhelyek hosszú távú, magas színvonalú működtetését, és nem szabad csorbítania az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat egységét és integritását.
 2. b) A vagyonjogi rendezés feltétele a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonosi jogainak és érdekeinek tiszteletben tartása.

A kutatóhálózat használatában álló, akadémiai tulajdonú vagyonelemek összességét egyidejűleg érintő döntést az Akadémia elnökének előterjesztésére a Közgyűlés hozza meg, a jogszabályi feltételek keretei között.”

AKADÉMIKUSOK GYŰLÉSE

 • Beszámoló Az Akadémikusválasztás Szavazási Rendjét Felülvizsgáló Elnökségi Bizottság tevékenységéről és az MTA Alapszabályának módosítását érintő javaslatairól

MUNKAKÖZGYŰLÉS III.

 • Az MTA Alapszabályának és Ügyrendjének módosítása
 • A tisztségviselői megbízatások lejártának megállapítása
 • A Jelölőbizottság előterjesztése az MTA tisztségviselőinek megválasztásáról
 • A Jelölőbizottság előterjesztése a közgyűlési bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Személyi kérdésekről is határozott az MTA legfőbb döntéshozó testülete. A Közgyűlés megválasztotta

 • az MTA tisztségviselőit,
 • a Doktori Tanács tagjait és póttagjait,
 • a Felügyelő Testület tagjait és póttagjait,
 • a Vagyonkezelő Testület tagjait és póttagjait,
 • a Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság elnökét, tagjait és póttagjait,
 • a Tudományetikai Bizottság tagjait és póttagjait.

A határozatok hitelesítése és az Akadémiai Értesítőben való közzététele után szövegük elérhető lesz az MTA köztestületi tagjai számára az alábbi oldalon: https://doktar.titkarsag.mta.hu/kozgyules/.