Közérdekű adatok

II. Az MTA Titkárságának tevékenységére, működésére vonatkozó adatok

Áttekintés


II/1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az MTA Titkársága feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, és titkársági (akadémiai) szabályozások

Jogszabályok jegyzéke

MTA Titkárságának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és Ügyrendje egységes szerkezetben
(2024. június 15-től hatályos változat)

Az MTA Titkársága Alapító Okirata

A Magyar Tudományos Akadémia és az MTA Titkárság Adatvédelmi szabályzata

II/2. A Magyar Tudományos Akadémia Titkársága feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató

A Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának tevékenysége

II/3. Helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Nincs ilyen feladat.

II/4. Az ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nincs hatósági ügyintézés.

II/5. Közszolgáltatások

Nincsenek közszolgáltatások.

II/6. A szerv nyilvántartásai, adatbázisai

Ebben a közzétételi egységben nem keletkezik releváns adat.

II/7. Nyilvános kiadványok

Nincsenek nyilvános kiadványok.

II/8. Döntéshozatal, ülések, eljárási szabályok

Az MTA Titkárság szervezetének vezetője az MTA elnöke. Az MTA főtitkára - a Közgyűlés határozataival és az elnök iránymutatásával összhangban - az akadémiai Alapszabályban meghatározott módon működteti az MTA Titkárságát.

Az MTA Titkárságának döntéshozó testületi szerve nincsen; az MTA köztestület döntéshozó testületeinek határozatait működése során köteles figyelembe venni.

II/9. A törvény alapján közzéteendő jogszabályok és dokumentumok.

Nincs ilyen adat.

II/10. Hirdetmények

Közbeszerzési hirdetmények:

 1. MTA Székház és Könyvtár épület felújítás I. ütem
  Építési beruházás 2023/S 134-424798
  Építési beruházás 2023/S 017-046018
  Építési beruházás 2023/S 031-089601
  Építési beruházás 2023/S 036-106554
  Építési beruházás 2023/S 134-424798
 1. Repülőgéppel történő utazásokhoz kapcs. szolg.
 1. Csoportos egészségbiztosítási szolgáltatás
  2023/164
  2023/219

 2. Szerver
  2023/237
  2023/195

II/11. Pályázatok

A pályázatokkal kapcsolatos közérdekű adatokat lásd az MTA oldalán.

II/12. Ellenőrzések, vizsgálatok

Jelenleg nincsen ilyen adat.

II/13. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Illetékes szervezeti egység

Kommunikációs Főosztály

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
Tel.: 411-6321
E-mail: info [at] titkarsag [dot] mta [dot] hu

Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy

MTA adatvédelmi tisztviselője
SBGK Ügyvédi Iroda, dr. György András
1062 Budapest, Andrássy út 113.
telefon: +36-1-391-1400
e-mail: andras [dot] gyorgy [at] sbgk [dot] hu

II/14. Tevékenységre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2024. I. negyedév

Éves jelentés a beruházások összetételéről 2023.

II/15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatlap a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Infotv.) 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján teljesítendő éves jelentéshez (2022)

Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az informácószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 71/D § (4) bekezdés alapján teljesítendő éves jelentéshez (2023)

II/16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nincs ilyen adat.

II/17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nincs ilyen adat.

II. 18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Nincs ilyen adat.

II/19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Nincs ilyen adat.

II/20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Nincs ilyen adat.

II/21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Nincs ilyen adat.

II/22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Nincs ilyen adat.

II/23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Nincs ilyen adat.

II/24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Nincs ilyen adat.

II/25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Nincs ilyen adat.